100 jaar euritmie in Nederland

Adelyde Content (1883-1952) 

journaliste en schrijfster  

Adelyde Content werd op 17 juli 1883 geboren in Den Haag. In Rotter-dam bezocht zij het Gymnasium. Zij kreeg les in Grieks en Latijn van dichter Leopold. Zij studeerde Nederlands in Leiden, waar zij Elisabeth Vreede ontmoette. Door Elisabeth Vreede en haar moeder, die in Den Haag een theosofische loge leidde, leerde Adelyde de theosofie kennen. In 1908 hoorde zij een voordracht van Rudolf Steiner. In 1912 werd zij lid van de Antroposofische Vereniging. Adelyde Content was een begaafd schrijver en journalist. Tussen de twee wereldoorlogen was zij correspondente voor dagblad Het Vaderland in Dornach. Zij kreeg in 1922 opdracht artikelen over antroposofie en euritmie te schrijven voor het maandblad 'Op de Hoogte'. In Dornach was zij getuige van de brand van het Goetheanum. In 1928 werd het tweede Goetheanum geopend. Adelyde bracht hierover verslag uit voor Het Vaderland. Sindsdien verscheen een serie artikelen in dit blad, in juni 1930 eindigend met een 'In memoriam' voor Peggy Kloppers. De vriendschap tussen haar en Elisabeth Vreede eindigde rond 1935 door een verschil van mening over de onenigheden binnen de Antroposofische Vereniging. Adelyde Content stierf op 4 februari 1952 in Den Haag.

Meer info: biographien.kulturimpuls.org