100 jaar euritmie in Nederland

Bronvermelding 

Onderstaand worden per hoofdstuk de bronnen genoemd van diverse passages in het boek '100 jaar Euritmie in Nederland'.

Codering betreffende teksten: paginanummer-kolom (van links naar rechts, inclusief eventuele zijkolom(men)-alinea-regel

Voorbeeld: 11-1-1-1, geschiedschrijving.

14-1- ... betekent: pagina 14, eerste kolom, alle alinea's.

18,19,20 betekent: pagina's 18, 19 en 20.


Bedding voor antroposofie en euritmie

11-1-1-1-2, geschiedschrijving: Nederland in de negentiende eeuw (Karin Braamhorst) [Lexicon, Uitgeverij Terra]. Voor pagina 11, 12 en 13 is geput uit de inleiding, aangevuld met onderzoek op trefwoord 'sociale quaestie' via de dagbladen [Koninklijke Bibliotheek / Historische Kranten / http://kranten.kb.nl] en trefwoorden 'kinderwet', 'Aletta Jacobs', 'wespentaille' en 'Mensendieck' via bronnen op internet. Euritmist Hans Fors vertelde over de toepassing van Mensendieck voor vrouwen die geen corset meer wilden dragen en daardoor fysieke problemen ondervonden.

14-1- ... Nederland in de negentiende eeuw, Karin Braamhorst [Lexicon, Uitgeverij Terra]

14-2-2-3-5: Wereldtentoonstelling: internet.

14 en 15: vrije dans, Loïe Fuller, Icadora Duncan: Lichaam als propaganda: De moderne danskunst van het interbellum in het teken van de Vlaamse identiteit (Liesbeth Watteyn).

16-1-1-8, Elisabeth Duncan: Eurythmie / Else Klink / Ihr Wirken in einer neuen Bühnenkunst (Wolfgang Veit)

17, Lili Green: internet.

18-1- ..., Elisabeth Vreede: Rudolf Steiner in Nederland (diverse auteurs) [Uitgeverij Pentagon].

18, 19, 20: De geschiedenis van de Antroposofische Vereniging in Nederland (Karel Post Uiterweer), Een Kern van Broederschap / 100 jaar Theosofische Vereniging in Nederland (R. Jansen), Rudolf Steiner in Nederland (diverse auteurs) [Uitgeverij Pentagon], Brieven (Rudolf Steiner) [Uitgeverij Christofoor, Zeist].

20-1-3-15, Eerste Wereldoorlog: internet.

20-2: Rudolf Steiner in Nederland (diverse auteurs) [Uitgeverij Pentagon]

21: De wereld in een dorp / Schilders, schrijvers en wereldverbeteraars in Laren en Blaricum 1880-1920 (Lien Heyting).

21-1-2-8, brieven aan Rudolf Steiner: Rudolf Steiner Archiv, Dornach.

22: [Koninklijke Bibliotheek / Historische Kranten / http://kranten.kb.nl]

22-3-3: Uit een In Memoriam, in april 1930 geschreven door Henriëtte Moulijn, geplaatst in de Mededeelingen en Berichten van de Anthroposophische Vereeniging.


Peggy Kloppers-Moltzer / Pionier van de euritmie in Nederland

ghghgj


De geboorte van de euritmie

ghghjgj


1914 – 1918 / Onafgebroken oefenen tijdens de Eerste Wereldoorlog

ghghjgjh


1919 – 1921 / De euritmie treedt naar buiten

ghgjhgj


1921 / Eerste openbare opvoeringen in Nederland

tytytuytuy


1921 / Het ontstaan van de euritmietherapie

yuyuiyiu


1922 / Nederlandse euritmie

hkjhhk


1922 / Hernieuwde kennismaking met de euritmie

fgfhfghfhg


1923 – 1925 / Nieuwe initiatieven

yuyuyiu


1925 – 1929 / Opbouwjaren

uiuouio


1929 – 1935 / Hollandsche groep voor Eurythmie en Spraakvorming

yuyiui


1935 – 1940 / Willy Stigter

hjkhjk


1935 – 1940 / Ingeborg Zeylmans

yuyuyiu


1940 – 1945 / Oorlogsjaren

yuyuyuyiu


1945 – 1950 / De draad weer oppakken

yuiyiu


1951 – 1966 / Versterking van buitenaf

yuyuyiu


1966 – 1969 / Oprichting Academie voor Eurythmie

yiuyuiyiu


De zeventiger jaren / Groei op alle fronten

uiouuio


De tachtiger jaren / De wijde wereld in

uiuiuo


De negentiger jaren / Jonge generatie verlegt grenzen

yuyuyiuyiu


2000 – 2005 / Crisis en bezinning

yuiyuyiu


2006 – 2012 / Nieuwe generatie podiumeuritmisten

yuyiyui