100 jaar euritmie in Nederland

Groepen en solisten 

Hieronder is een overzicht gegeven van groepen en solisten, die vanaf 1970 in Nederland opvoeringen hebben verzorgd.

De indeling is als volgt:

  • Nederlandse groepen en solisten
  • Buitenlandse groepen en solisten
  • Groepen die kindervoorstellingen verzorgen

Nederlandse groepen en solisten


Nederlands Eurythmie Ensemble

Het Nederlands Eurythmie Ensemble is in 1972 door Werner Barfod opgericht, aanvankelijk – tot 1974 – onder de naam Ensemble van de Academie voor Eurythmie. Het repertoire omvatte lyrische -, epische - en dramatische stukken en zowel klassieke als moderne muziek. Bovendien zijn verschillende vormcomposities – zonder tekst of muziek – uitgevoerd. De groep is in 1997/1998 opgeheven.

Kunstenaarsgroep Elckerlyc

Elckerlyc is in 1983 opgericht door Wijnand Mees samen met Uzo Kempe. Oorspronkelijk maakten ze programma's voor de studenten van de Vrije Hogeschool in Driebergen en later ook voor medewerkers. Er werd voornamelijk geoefend met werk van Nederlandse dichters en componisten. In 1988 trad de kunstenaarsgroep voor het eerst naar buiten. Artistieke leiding vanaf 1993 door Marike Demon. In totaal zijn er 12 programma's tot stand gekomen. Elckerlyc is in 1998 opgeheven.


Buitenlandse groepen en solisten


Goetheanum Bühne

De groepen uit Dornach hebben onder zeer verschillende namen opvoeringen gegeven zoals Künstlergruppe am Goetheanum, Eurythmiebühne am Goetheanum, Eurythmiebühne Dornach, Eurythmeum Dornach en Goetheanum-Bühne Dornach. Voor 1980 bestonden er daadwerkelijk twee verschillende groepen met een geheel eigen stijl: één die geleid werd door Lea van der Pals en één door Elena Zuccoli. Door het bestuur van het Goetheanum is in 1980 besloten beide groepen samen te voegen, met het gevolg dat het vele jaren heeft geduurd voor er weer een krachtig ensemble ontstond met een eigen identiteit. Sinds de komst van Carina Schmid in 1999 is de kwaliteit van het ensemble sterk toegenomen.

Else Klink Ensemble

Direct na de Tweede Wereldoorlog richtte Else Klink in Köngen, nabij Stuttgart, een euritmie-ensemble op. In 1975 werd tijdens het Holland Festival de opera 'Orpheus en Eurydice' opgevoerd. Er volgden tournees over de gehele wereld, begeleid door grote orkesten. Else Klink nam naast ervaren euritmisten ook altijd studenten op, waardoor het ensemble een frisse uitstraling kreeg. De voorstellingen waren – zelfs bij de grootste zalen – meestal uitverkocht. Tot op hoge leeftijd heeft Else Klink op de planken gestaan. Na haar overlijden in 1994 heeft Benedikt Zweifel de leiding overgenomen.

The London Eurythmy Group

Vanaf de vijftiger jaren is The London Eurythmy Group geleid door Marguerite Lundgren. Zij was in Nederland geen onbekende. Sinds 1949 was zij van tijd tot tijd als euritmiste op het podium te zien, sinds 1964 met haar eigen groep.


Groepen die kindervoorstellingen verzorgen