100 jaar euritmie in Nederland

Astrid van Wageningen-Schenkel (1911-1997) 

euritmiste  

Astrid Schenkel werd op 5 juni 1911 geboren in Stuttgart. Astrid was een gevoelig kind dat vaak ziek was. Als lagereschoolkind kreeg ze euritmie bij Lory Maier-Smits. Op zeventienjarige leeftijd ging ze naar Dornach om euritmie te studeren bij Isabella de Jaager. Ze maakte deel uit van de Eurythmiegruppe am Goetheanum, waarmee ze vele tournees door Europa maakte. Na de oorlog trok zij zich het lot aan van de jonge euritmie-studenten in Dornach die geen geld hadden om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zij leerde hen caleidoscopen maken. De 'werkplaats' werd een bloeiend bedrijf, waar menig student een aardige bijverdienste had. In 1953 verhuisde Astrid naar Nederland om in het huwelijk te treden met Gerard van Wageningen, de voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Antroposofische Vereniging in Dornach. Door bemiddeling van Willy Woldijk maakte Astrid van Wageningen kennis met Ingeborg Zeylmans, de echtgenote van de voorzitter van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Gezamenlijk richtten zij de 'Stichting Eurythmie in Nederland' op. In de zestiger jaren ontstond mede door haar initiatief de Bond van Eurythmisten en de Academie voor Eurythmie. Astrid van Wageningen is op 7 december 1997 in Den Haag overleden.