100 jaar euritmie in Nederland

Cees van As (1946-1986) 

pianist  

Cees van As werd op 12 oktober 1946 geboren in Rotterdam. Vanaf zijn zevende ging hij naar de Volksmuziekschool. De kinderen kregen een opdracht een liedje te maken. Cees schreef iets tweestemmigs, maar dat mocht niet. Vanaf zijn tiende deed hij weinig anders meer dan muziek maken, componeren en met zijn moeder concerten be-zoeken. Van zijn twaalfde tot zijn drieëntwintigste volgde hij pianolessen bij Bram Boelee. Het gymnasium dat hij bezocht werd geen succes. Hij wierp zich met dubbele kracht op de muziekstudie. Hij leek haast te hebben, studeerde onafgebroken en nam in deze jaren de gehele belangrijke muziekliteratuur door. Toen al sprak hij uit dat hij niet oud zou worden. Een periode brak aan van het geven van concerten in duo's, trio's en kamerorkestverband. In 1973 leerde hij Werner Barfod kennen en daarmee de Academie voor Eurythmie, waar hij lessen ging geven. In samenwerking met Barfod verbond hij zich meer en meer met de euritmie. Hij schreef enkele composities, waaronder voor de programma's van het Nederlands Eurythmie Ensemble: 'De kleine Prins', 'Parcival', Dante's 'Divina Commedia' en bij de ritmen van de Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner. Na een stormachtige ziekte is Cees van As op 24 februari 1986 op negenendertigjarige leeftijd in Den Haag overleden.