100 jaar euritmie in Nederland

Christhilde Kraamwinkel-Westra (1932-2012) 

euritmiste  

Christhilde Johanna Westra werd op 2 september 1932 geboren in Wiesneck (Zwarte Woud), waar haar vader als arts verbonden was aan wat nu de Husemannklinik heet. Haar Duits-Amerikaanse moeder was de jongste zuster van euritmiste Mini Husemann. Toen de nazi's aan de macht kwamen vertrok het gezin naar Haarlem en begon haar vader een huisartsenpraktijk. Al vroeg toonde Christhilde liefde voor het ballet, maar toen Wil Stigter in de jonge Haarlemse Vrije School euritmielessen kwam geven, koos ze voor de euritmie en volgde ze na haar gymnasiumtijd de opleiding bij Else Klink. Vervolgens gaf ze enige jaren les in het heilpedagogische instituut in Salto (Zweden). Ze keerde daarna terug naar Else Klink. Christhilde volgde nu een heileuritmie-opleiding en werkte een jaar als heileuritmiste aan de Haarlemse Vrije School. Ook na haar huwelijk bleef zij lesgeven en deelnemen aan het Nederlands Eurythmie Ensemble. Omstreeks 1980 werd ze geveld door een zware ziekte. Na een lange herstelperiode kwamen haar creatieve vermogens met verrassende kracht terug. Ze organiseerde de samenwerking tussen de verschillende Haarlemse antroposofische instituties en activiteiten, die culmineerde in kunstzinnige jaarfeesten. Ook deed zij met kleine groepjes 'lekeneuritmie'. Uit het bazaarwerk groeide een poppenmaaksters-groep en tenslotte een compleet winkeltje/annex 'Informatiecentrum voor Anthroposofie'. Met haar creatieve geest nog vol plannen overleed zij na een zwaar ziekbed op 24 juni 2012 in Haarlem.