100 jaar euritmie in Nederland

Isabelle (Isabella) de Jaager-Gosschalk (1892-1979) 

euritmiste  

Isabelle Gosschalk werd op 20 juli 1892 geboren in Antwerpen. Haar vader Isaac Gosschalk was een bekend architect in Amsterdam. Het gezin verhuisde in 1890 naar Brussel, waar Isabelle het grootste deel van haar jeugd doorbracht. In 1913 trouwde zij met Jacques de Jaager, geboren in Nederlands-Indië en als beeldhouwer werkzaam in Parijs. In september 1914 werd hun dochter Davina (Daffi) geboren. In januari 1915 trok het gezin naar Dornach om mee te werken aan de bouw van het Goetheanum. In oktober 1916 overleed Jacques de Jaager. Rudolf Steiner adviseerde Isabelle zich aan de euritmie te wijden. Zij maakte daarna deel uit van de Eurythmie-Gruppe. In 1928 nam Isabelle de Jaager de leiding van de euritmie-opleiding over van Tatiana Kisseleff. In de loop van de dertiger jaren legde Isabelle zich toe op de euritmietherapie vanwege haar natuurlijke aanleg om te genezen. In 1945 ondernam zij een reis naar Nederland met haar dochter Daffi om in het door de oorlog zwaar getekende land een euritmieopvoering te geven. Daarmee begon een nieuwe levensfase door het geven van vele cursussen in Nederland en het verzorgen van de heileuritmie in het Eurythmeum van Else Klink in Köngen. Isabelle de Jaager overleed op 11 december 1979 in Arlesheim.