100 jaar euritmie in Nederland

Johanna Knottenbelt (1908-1995) 

euritmiste  

Johanna Knottenbelt werd op 22 januari 1908 geboren in Rotterdam. In de grote tuin van het ouderlijk huis aan de rand van Rotterdam vond zij ruimte voor haar levenslust en fantasie. Deze uitten zich in zelf gevonden dansen en verhalen, die zij aan andere kinderen demonstreerde en vertelde. Als dertienjarige woonde zij met haar moeder een euritmieopvoering bij, waarbij Marie Steiner reciteerde. Dat maakte diepe indruk op haar voor schoonheid en waarheid gevoelige ziel. Dit was het begin van een levenslange verbinding met deze bewegingskunst en de spraakvorming. Zij was op haar achttiende de eerste leerling van Willy Stigter, die haar twee jaar privéles gaf. In Dornach sloot zij haar opleiding af. Haar eerste werkkring als euritmiste was in Oostenrijk. In 1936 gaf zij les aan de Vrije School in Den Haag. Toen haar gezondheid het onmogelijk maakte het beroep van euritmiste langer uit te oefenen, besloot zij in 1945 de opleiding voor spraakvorming in Dornach te volgen. In 1969 publiceerde zij het boek 'Dichtkunst in het licht der anthroposofie'. In 1980 richtte zij – tweeënzeventig jaar oud – in Den Haag de Nederlandse School voor Spraakvorming op, die elk jaar nieuwe studenten aantrok. Zij stierf op 10 juni 1995 in Den Haag.

[Bron foto: Forschungsstelle Kulturimpuls]

Meer info: biographien.kulturimpuls.org