100 jaar euritmie in Nederland

Marike Demon (1955-2011) 

euritmiste  

Marike Demon werd op 12 maart 1955 geboren in Arnhem. Haar va-der was dirigent van een kerkkoor en hield van gedichten. Marike deelde die passies en was als kind al bezig met muziek en had belang-stelling voor zang. Na het gymnasium studeerde ze een jaar pedago-giek. De interesse voor expressie en kunst bracht haar naar de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar in Utrecht, waar ze op zoek ging naar wat ze nou écht wilde doen. In haar zoektocht probeerde ze een jaar de toneelschool in Arnhem en kreeg daar een euritmieles. Ze raakte er zo door geboeid dat ze in Dornach op haar vijfentwintigste bij Elena Zuccoli een vijfjarige euritmieopleiding ging volgen. Terug in Nederland sloot ze zich in 1985 aan bij de kunstenaarsgroep Elckerlyc in Driebergen, die enkele jaren daarvoor was opgericht door Wijnand Mees en Uzo Kempe en die vanaf 1993 door haar werd geleid tot de opheffing in 1998. Zij was vele jaren betrokken bij de Werkgroep Kunsten in Driebergen, waar zij cursussen gaf. Bij Arta, een organisatie voor verslavingszorg, en de Bernard Lievegoedkliniek, een psychiatrisch ziekenhuis, gaf ze euritmietherapie. De laatste acht jaar van haar leven besteedde ze veel tijd aan het schilderen van iconen. Na een langdurige ziekte is Marike Demon op 13 december 2011 in Driebergen overleden.