100 jaar euritmie in Nederland

Peggy Kloppers-Moltzer (1881-1930) 

euritmiste  

Peggy Nicoline Molzer werd op 5 december 1881 geboren in Amsterdam. Haar moeder heette Stijntje Meijer. Haar vader, Christiaan Moltzer, was presidentdirecteur van Erven Lucas Bols. Peggy had een goede band met haar oudste zuster Johanna, die later trouwde met kunstschilder Ferdinand Hart Nibbrig. Reeds als kind leed Peggy onder de sociale tegenstellingen in de maatschappij. Zij volgde zowel een opleiding pedagogie als Mensendieck. Vanaf 1906 werkte zij als actrice bij Eduard Verkade. Zij bezocht in augustus 1913 in München de opvoering van Steiners vierde mysteriedrama en maakte kennis met de euritmie. Van oktober tot december 1913 volgde zij de opleidingscursus bij Lory Smits en werd daardoor Nederlands eerste euritmiste. Zij trouwde op 12 mei 1914 in Hilversum met acteur Herman Kloppers. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezocht zij de ledengroepen in het land om voordrachten te houden en geld in te zamelen voor de bouw van het Goetheanum in Dornach. Na de oorlog werkte zij samen met Ingeborg Zeylmans van Emmichoven in de Hollandsche Eurhythmie-Groep. Toen haar zuster Johanna vanwege gezondheidsredenen zich terugtrok uit het bestuur van de Anthroposofische Vereeniging in Nederland, nam Peggy Kloppers haar plaats in. Na een zeer arbeidsvol leven voor de antroposofie, euritmie en spraakvorming, overleed zij – kinderloos – op 5 april 1930 in Den Haag op 48-jarige leeftijd.