100 jaar euritmie in Nederland

Piet Hein Steijnen (1950-1986) 

euritmist  

Piet Hein Steijnen werd op 21 februari 1950 geboren in Zeist. In zijn jonge jaren leidde hij grote groepen kinderen, die hij volksdansen gaf op de zondagmiddag in de gymzaal van de vrije school in Zeist. Eén van de deelnemers was de dertienjarige Joyce, die later zijn vriendin en echtgenote zou worden. Na het gymnasium-b ging hij als achttienjarige naar Emerson College in Forest Row in Engeland en kwam na twee jaar terug om in Den Haag euritmie te gaan studeren. Hij werkte in de beide vrije scholen van Haarlem, in Haarlem Noord en in Schalkwijk, gaf euritmielessen aan alle onderbouwklassen en ging daarnaast één dag in de week naar de vrije school in Groningen om daar alle klassen achter elkaar les te geven. In zijn lessen was ook ruimte voor volksdans. In de jaren tachtig ging hij met collega's met kinderprogramma's op tournee langs vrije scholen in Nederland en België. Piet Hein maakte deel uit van het bestuur van de Nederlandse Bond van Eurythmisten, waar hij in 1980 gestart is met het bondsblad 'Berichten'. Een thema dat hem aan het hart lag, was het verbinden van euritmische met pedagogische kwaliteiten, uitmondend in het organiseren van Pedagogische Conferenties. Vanuit zijn streven de samenwerking tussen euritmisten te bevorderen, verzamelde hij gedichten, zoals ritmische, vocale en consonantische, die in de lessen gebruikt konden worden. Piet Hein Steijnen heeft in tien werkjaren heel veel voor kinderen en collega's en voor de ontwikkeling van de euritmie betekend. Woonachtig in Haarlem is hij op 23 juli 1986 – zesendertig jaar oud – in de Willem Zeylmanskliniek in Bilthoven na een zeer kort ziekbed overleden.