100 jaar euritmie in Nederland

Willy Stigter 

euritmiste  

Wilhelmina Yda Stigter werd op 26 juni 1903 geboren in Indonesië. In 1919 kwam zij naar Nederland om voortgezet onderwijs te volgen. Na haar HBS-examen begon ze met een lerarenopleiding. Haar grote liefde betrof echter de danskunst. Ze nam les bij Lilly Green. In 1921 zag zij in Den Haag een euritmie-opvoering. Ondanks dat de voorstelling haar allerminst beviel, is zij euritmie gaan studeren bij Alice Fels aan het Eurythmeum in Stuttgart. Daarna maakte ze deel uit van de Bühne in Dornach. Zij kreeg van Marie Steiner de opdracht in Nederland een opleiding op te zetten. In de voorbereidende fase kwam in 1928 Elena Zuccoli een maand naar Nederland. In 1929 kwam Else Klink op verzoek van Willy Stigter het opleidingswerk versterken. In de dertiger jaren had Wil Stigter een kortstondig huwelijk met spraakvormer Jan Grefe. Toen gedurende de Tweede Wereldoorlog het opvoeren onmogelijk was geworden, verzamelde zij thuis een kring met jonge mensen om zich heen met wie ze aan de mysteriedrama's van Steiner werkte. Na de oorlog werd het opleidingswerk voortgezet. Na de komst van Werner Barfod in 1969 trok zij zich geleidelijk terug. Op het eind van haar leven was ze zeer vereenzaamd. Haar leerlinge Anneke Baron heeft haar in Den Haag tot haar dood op 3 augustus 1990 liefdevol verzorgd.