100 jaar euritmie in Nederland

Willy Woldijk (1918-2000) 

euritmiste  

Willy Woldijk werd op 7 december 1918 geboren in Deventer. Op zevenjarige leeftijd kreeg zij polio, waarvan zij goed herstelde, maar die wel haar fysieke groei beïnvloedde. Kort daarop verhuisde het gezin naar Wassenaar. In die tijd leerde zij Elisabeth Vreede kennen. Willy's spirituele interesse vond in het ouderlijk huis geen weerklank, maar kon wel met 'tante Lily' (Elisabeth Vreede) worden gedeeld. Het gymnasium bleek geen succes. In 1935 maakte ze de overstap naar de vrije school in Den Haag, waar ze zich thuis voelde. Tijdens de oorlog volgde zij verschillende cursussen, in het bijzonder de pedagogische van de lerarenopleiding, terwijl ze ook actief was in het verzet. In 1947 werd zij gevraagd toe te treden tot het college van leerkrachten op de vrije school in Den Haag, waar ze tot 1960 werkzaam was. Van 1949 tot 1953 volgde ze de euritmieopleiding bij Lea van der Pals in Dornach. In 1953 richtte ze samen met Ingeborg Zeylmans en Astrid van Wageningen 'Stichting Eurythmie in Nederland' op. Vanaf 1960 werkte ze in Brazilië, Engeland en Hawaï. Vanaf 1974 reisde ze – vanuit Forest Row in Engeland – over de hele wereld om vrije scholen advies te geven. Daarnaast gaf zij pedagogische euritmie in de opleidingsscholen in Londen, Spring Valley, Dornach en Stuttgart. Willy Woldijk overleed op 27 juli 2000 in Groombridge, nabij Forest Row.