menu

Antichrist 

In de Bijbel, in brieven van Johannes, komt het woord 'Antichrist' een paar keer voor. De recente wereldontwikkelingen worden door sommigen in verband gebracht met de komst van de Antichrist, zoals in de Bijbel is voorspeld.

Antichrist (Wikipedia)

Klik hieronder op > voor meer info


Korte vertelling van de Antichrist

In 1900, enkele maanden voor zijn dood, publiceerde Wladimir Solowjov, de Russische filosoof, zijn laatste boek 'Drie Gesprekken'. Hierin spreekt bij over de werking van het boze, culminerend in de 'Korte vertelling van de Antichrist'. De gegevens van het verhaal zijn, volgens Solowjov, ontleend aan de Bijbel en aan de overlevering. De schrijver vertrouwde een vriend toe dat hij van mening was dat de beschreven gebeurtenissen veel vroeger zouden komen dan men gewoonlijk denkt.


Triniteit en Anti-triniteit

In de Bijbel wordt gesproken over Vader, Zoon (Christus) en Heilige Geest, ook wel aangeduid met Heilige Drie-eenheid, Drievuldigheid of Triniteit. Daar tegenover staan tegenmachten met verschillende benamingen, zoals: Duivel, Satan, Lucifer, Ahriman, Sorat, het Beest, het Tweede Beest, de Valse Profeet, de Antichrist, de Tegenstander van de mens, de Vorst der wereld en de Draak. Ook zij vormen een drie-eenheid: de (aardse of duivelse) Anti-triniteit, in bijbelse termen Antichrist-Satan-Duivel of in antroposofische terminologie Sorat-Ahriman-Lucifer. aanvullend wordt in de Openbaring van Johannes gesproken over het 'getal van het Beest': 666.


Ahriman

In het begin van de twintigste eeuw heeft Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie, op basis van zijn geesteswetenschappelijk onderzoek diverse malen gesproken over de toekomstige incarnatie van Ahriman in een menselijk lichaam (vergelijkbaar met Christus in het lichaam van Jezus). Hij verwachtte zijn - reeds lang voorbereidde - komst in het begin van de eenentwintigste eeuw in de "westelijke wereld".

Kees Kromme heeft deze uitspraken van Rudolf Steiner bestudeerd en in 2011/2012 in een drietal artikelen besproken in samenhang met de (actuele) gebeurtenissen in de wereld. Sleutelbegrippen die aan de (de komst van) Ahriman worden gekoppeld zijn onder meer: techniek, internet (www), kunstmatige intelligentie, inentingen, de Nieuwe Wereldorde en het creëren van angstgevoelens. Ook sprak Steiner erover dat Ahriman zich als schrijver zou profileren. De artikelen over Ahriman werden vooraf gegaan door een beschouwing over de 'Wederkomst van de Christus' in het licht van de Antroposofie (Het grootste geheim ...).


Bill Gates vaak genoemd als grote boosdoener

In vele kritische berichtgeving over 5G, het Coronavirus en over vaccinatie worden vaak alle pijlen gericht op Bill Gates, medeoprichter van Microsoft en tot 2000 CEO aldaar. Er wordt beweerd dat de charitatieve Bill & Melinda Gates Foundation een verborgen agenda heeft met als doel het aantal bewoners op aarde drastisch te verminderen. Feit is dat Bill Gates zich inzet om versneld 7 miljard vaccins tegen COVID-19 te produceren. Tegenstanders vrezen dat vaccinatie verplicht zal worden gesteld en dat de vaccins de gezondheid van de mensheid zal aantasten.

Bill Gates is - via Microsoft - ook actief op het gebied van een nieuw betalingssysteem, waarbij mensen een chip krijgen ingebouwd. Op 26 maart 2020 is Patent WO / 2020/060606 geregistreerd. >

N.B. De associatie met 666 is al door meerderen gemaakt. >

Robert F. Kennedy jr. ( > ), een neefje van de vermoorde president John F. Kennedy, schrijft dat Bill Gates een dictator is met een mondiaal vaccinatie-plan. "Bill Gates's obsessie lijkt gevoed te worden door een Messias-complex. Hij denkt de uitverkoren persoon te zijn om de wereld te redden met technologie en als God Zelve te experimenteren op 'untermenschen'", aldus Kennedy. >