menu

Gezondheidsadviezen Corona 

Besmetting met het coronavirus leidt tot een luchtweginfectie. Vooral ouderen (boven de 70 jaar) en mensen met onderliggende ziekten zijn hier vatbaar voor. De overheidmaatregelen zijn vooral gericht ter bescherming van deze kwetsbare groepen. Deze houden in dat men afstand houdt (anderhalve meter) en de kwetsbaren isoleert, zodat het proces van besmettingen vertraagd wordt. Zodat enerzijds in een rustiger tempo groepsimmuniteit kan worden opgebouwd en anderzijds de farmaceutische industrie voldoende tijd gegund wordt een vaccin te ontwikkelen.

Van verschillende zijden worden m.b.t. voorkoming van besmetting met het coronavirus gezondheidsadviezen gegeven. Een opvallend verschil: vooral binnen blijven (Rijksoverheid) en vooral de zon opzoeken (antroposofische artsen).


  • De Rijksoverheid neemt het advies van deskundigen over: handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Meer gedetailleerd: Was uw handen, 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen / Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest / Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog / Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg / Was daarna uw handen / Schud geen handen / Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen / Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden / Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
  • In Trouw (6 mei 2020) staat een artikel met de titel 'Geef de burger weer wat ruimte', gebaseerd op interviews door Jeroen Jansen met een drietal virologen. Louis Kroes begrijpt dat een beleidsmaker voor een eenduidige boodschap bijvoorbeeld zegt: "Blijf binnen". Hijzelf als wetenschapper zoekt de nuance en komt tot de slotsom dat de kans elkaar in de buitenlucht te besmetten vele malen kleiner is dan binnenhuis. Het is gezond om buiten te zijn. "Zonlicht, vitamine D dus, is goed voor de weerstand, net als veel bewegen. Bovendien kunnen virussen slecht tegen uv-licht." Christina Vandenbroucke-Grauls sluit zich hierbij aan. Wel zijn grote buitenevenementen volgens haar vooralsnog uitgesloten, maar ze zou de stranden, zoals nu is gebeurd, niet afsluiten. Jaap Goudsmit verwacht dat een anderhalvemetermaatschappij gedoemd is te mislukken. Hij pleit ervoor niet zozeer het virus te bestrijden maar met de middelen die er zijn de ziekte te behandelen door een integrale gezondheidszorg voor de meest kwetsbare mensen in te richten. "Geef 60-minners de ruimte om weer actief aan het sociale en werkzame leven deel te nemen."
  • Georg Soldner, co-leider van de Medische Sectie aan het Goetheanum, schreef een artikel in het weekblad Das Goetheanum van 13 maart 2020, waarin hij ingaat op het fenomeen 'angst' dat de mens juist vatbaarder maakt voor het coronavirus. Klik hier voor de link.
  • Op de website van Antroposana geeft antroposofisch huisarts Harco Alkema in Leiden advies hoe het immuunsysteem te versterken. In het artikel dat hier gedownload kan worden geeft hij tips op puur lichamelijk niveau, op vitaliteits niveau, op psychisch niveau en ten slotte op geestelijk niveau.
  • Antroposisch arts Zoltán Schermann vertelt in een interview door Simone Thomasse voor het blad ITA van Antroposana: "De regels die de overheid op dit moment hanteert zijn onvermijdelijk om het proces in banen te leiden. Het gaat er daarbij niet om dat niemand ziek zal worden, maar dat we het zodanig weten te kanaliseren dat onze zorgsystemen niet instorten. Het punt is dat die overheidsmaatregelen zó draconisch zijn, dat mensen haast wel móeten gaan denken dat het coronavirus heel erg verschrikkelijk is. Maar zo zwart-wit is het ook weer niet. De meeste mensen worden in feite niet heel ziek. Het gaat er vooral om te zorgen dat niet iedereen tegelijk ziek wordt, zodat er zorg beschikbaar blijft voor de mensen die dat echt nodig hebben. Dat is iets wat je voor ogen moet houden. Als je nu zo goed mogelijk probeert de dingen te nemen zoals ze zijn, en voor jouw aandeel met een maatschappelijk bewustzijn zorgdraagt - ook met oog voor anderen dus - dan is dat de beste basis voor een reëel vertrouwen." Zijn concrete adviezen voor zelfzorg zijn: "Houd afstand van anderen, was je handen met zeep als je van buiten komt, zorg voor voldoende slaap en buitenlucht (zon!). Houd je systeem warm door kleding en verwarmend eten (soepen, stoofpotten). Er zijn een aantal zelfzorgmiddelen die altijd goed zijn: de bekende Infludo van Weleda of meteoorijzer/fosfor/kwarts van Wala. Overleg eventueel met je arts. Probeer in reëel vertrouwen te leven."
  • Een tip van Michiel Rietveld (naast het consumeren van BD-voeding): Lichtwortelpoeder werkt ondersteund t.b.v. de gezondheidskrachten, met name het immuunsysteem. Te bestellen bij .
  • Martine Meursing stelt dat er verschillende euritmietherapeutische oefeningen bestaan waarmee het immumsysteem kan worden versterkt. I.v.m. de coronacrisis heeft zij een instructiefilmpje gemaakt zodat een ieder die dat wil hiermee aan de slag kan gaan.