menu

Wereldregering 

Als er chaos is in de wereld en wereldleiders zijn niet in staat de problemen op te lossen, dan zijn mensen geneigd te verlangen naar een Wereldregering. George Bush sr sprak hier openlijk over tijdens de Golfoorlog. Ook Bill Gates is daar een voorstander van.

Wikipedia / Nieuwe Wereldorde (complot)

Wikipedia / Wereldregering

Klik hieronder op > voor meer info


Henry Kissinger & Bill Gates roepen op tot massavaccinatie en wereldbestuur

7 mei 2020 / Stichting Vaccinvrij / Er is meer aan de hand dan een pandemie. Er is een grote transformatie gaande van ons normale leven naar een 'nieuwe normaal'. En het wordt steeds duidelijker dat deze nieuwe normaal mogelijk het opstapje is voor een verplicht vaccinatieprogramma en een wereldbestuur. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? De onderstaande youtube is door ons ondertiteld en geeft u confronterende informatie.

Volgens de media, de regering en de Verenigde Naties zitten we midden in de ergste pandemie er ooit is geweest. We zijn getuige van een wereldwijde lockdown als reactie op COVID19. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat er misschien meer aan de hand is dan het officiële verhaal dat men ons wil laten geloven. Slechts weinigen hebben dit zien aankomen en beseffen dat de volgende stap een stap in de richting van een mondiaal bestuur zou kunnen zijn. >

Nieuw pleidooi voor een wereldregering

2017 / Civis Mundi, Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur / De in soevereine staten verdeelde wereld staat ernstig in de weg bij het streven naar een effectieve benadering en oplossing van grote wereldproblemen als duurzame wereldvrede, veiligheid en bewoon- en leefbaarheid van de wereld. Weg dus met die soevereiniteitspretenties. Wereldproblemen kunnen alleen door een wereldregering effectief aangepakt worden, zoals aan dat pleidooi ten grondslag ligt. >

Bill Gates: "We hebben een wereldregering nodig"

30 januari 2015 / NineForNews / Microsoft-oprichter Bill Gates pleitte in een interview met de Süddeutsche Zeitung voor een wereldregering. De miljardair zei dat problemen op het gebied van armoede, klimaatverandering en hongersnood moeten worden opgelost door een wereldregering in het leven te roepen. >

De wereldregering in wording

2011? / Loek Dullaart / In de wereldgebeurtenissen van dit moment zijn verschillende lagen te ontdekken. Allereerst is er datgene wat je ziet, beleeft en meemaakt om je heen. Daarnaast is er datgene wat via de media, de televisie, radio en internetsites - als was ‘t hèt nieuws en dè waarheid - aan ons wordt gepresenteerd. (...) (...) (...)

In feite hebben we natuurlijk al een soort wereldregering. Er is al een wereld- ministerie van gezondheid, de WHO, die bepaalt wat wel gezond is en wat niet. Zij hebben zelfs het recht gekregen van 193 landen (ook ondertekend door de Nederlandse regering!) om in geval van een pandemie de regering van een land over te nemen…! Dan heb je de FAO, die bepaalt wat we mogen eten en wat niet, de CIA die als een wereldpolitie optreedt en zelfs gegevens krijgt over onze bankrekeningen, de NATO, een ministerie van oorlog, die iedereen ter verantwoording roept die niet in de pas loopt, een ministerie van economische zaken: de IMF, die bepaalt of je geld mag lenen en tegen welke rente en voorwaarden, de FED, die aan de touwtjes trekt van de wereld- financiën, kortom eigenlijk is die wereldregering er al, alleen nog niet in naam. Paul Warburg, één van de zeven mannen van Jekyll Island (zie hiervoor) zei het al in 1910 (meer dan honderd jaar geleden): “Wij zullen een wereldregering hebben, of wij dat nou willen of niet. De enige vraag is of de wereldregering door verovering of met toestemming van de mensen bereikt zal worden”. Ook Rudolf Steiner spreekt in zijn voordrachten in 1917 - 1919 vaak over de Engels-Amerikaanse geheime broederschappen die zich via de economie tot een wereldheerschappij willen opwerken. (...) (...) >