menu

Protesten 

Zowel de uitrol van het 5G netwerk, het opleggen van de lockdown, als een mogelijk scenario voor verplichte vaccinatie tegen COVID-19 enz. roept bij delen van de bevolking weerstand op. Diverse mensen en organisaties besluiten in actie te komen.

Klik hieronder op > voor meer info


Brandbrief Corona Maatregelen

28 juni 2020 / Open Debat / Via deze weg willen wij onze ernstige bezorgdheid uiten, voortkomend uit de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Wij, een grote groep artsen, menen dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten dan goed doen. Wij roepen alle politici op om zelf, onafhankelijk en kritisch het beschikbare bewijs te beoordelen, ook die van andersdenkenden. Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen. >


Lezerreacties in Trouw

20-23 juni 2020 / Trouw / Trouw lijkt sinds 20 juni een omslag te hebben gemaakt, te beginnen met het plaatsen van enkele kritische lezersberichten (en zowaar op 23 juni een groot interview met Maurice de Hond, waarin zijn visie goed voor het voetlicht komt). In onderstaande link alleen de lezersreacties. > scan185.pdf


Nee tegen de spoedwet

juni 2020 / Petities.nl / De grondregels dienen de burgers te beschermen tegen onrecht en machtsmisbruik. Nu heeft men aan de top (met corona als excuus) besloten om met een spoedwet onze vrijheden in te perken. Wij hebben hier nooit voor getekend! BLIJF AF VAN ONZE GRONDRECHTEN! WIJ DE BURGERS VAN NEDERLAND ZEGGEN KEIHARD NEE! >


Hebben we nog wel een rechtsstaat?

11 juni 2020 / Transitieweb / Of speelt zich voor onze ogen een staatsgreep af? Het parlement is niet geconsulteerd bij het invoeren van de draconische corona-maatregelen, die zonder stemming via noodverordeningen zijn doorgevoerd. De regering voldoet niet aan de informatieplicht richting parlement, en reageert niet op WOB verzoeken. De beslissingen die vanuit het OMT zijn genomen zijn niet transparant en niet wetenschappelijk onderbouwd, terwijl de vrijheid van een heel volk er van afhankelijk is. Een motie voor onafhankelijk onderzoek naar de besluitvorming van het kabinet over corona wordt in het parlement door de regeringspartijen weggestemd. Intussen wordt duidelijk dat er geen gegronde medische onderbouwing was voor de lockdown. De epidemie is geen epidemie, laat staan een pandemie. We kunnen hooguit spreken van een zwaar griepseizoen, maar minder zwaar dan in 2018. De aanpak was vele malen erger dan de kwaal en zadelt ons op met een enorme recessie. Vanuit de bevolking groeien verzet en vragen. Er zijn inmiddels minimaal twee rechtszaken gestart om de huidige en verdere maatregelen een halt toe te roepen en de regering en volksvertegenwoordigers zich te laten verantwoorden: >


Kort geding tegen de Staat en tegen het RIVM

9 juni 2020 / Viruswaanzin / In een kort geding eist Viruswaanzin.nl dat de Nederlandse Staat per direct alle COVID-19-maatregelen intrekt. Initiatiefnemers Willem Engel en Jeroen Pols stellen dat de maatregelen enorme schade aanricht zonder dat hiermee enig redelijk doel wordt gediend. Engel: “Op economisch, maatschappelijk en menselijk vlak is het leed nauwelijks te overzien. Dit moet nu echt stoppen.” Volgens jurist Pols is het gevoerde beleid in strijd met de Europese mensenrechtenverdragen. Hij heeft daarom een 46 pagina’s tellende dagvaarding opgesteld. >


Duitse advocate vecht lockdown aan

De Duitse advocate Beate Bahner heeft de overheid aangeklaagd vanwege de onrechtmatigheid van de lockdown die op 16 maart 2020 door Angela Merkel voor heel Duitsland is uitgevaardigd. >


Bond tegen Overheidszaken

Nationale Bond tegen Overheidszaken streeft de waarborging na van onze veiligheid, zorg en rechten. Onze samenleving dient beschermd te worden tegen de hebzucht van het multinationale bedrijfsleven en de tirannie van de overheid. De rechtsstaat moet worden hersteld. >


Demonstraties

  • 5 mei 2020 / AD / Tachtig anti-lockdownactivisten aangehouden bij demonstratie in Den Haag >

  • 5 mei 2020 / RTV Utrecht / Ruim honderd demonstranten in Utrecht tegen corona-maatregelen, geen anderhalve meter afstand >
  • 25 januari 2020 / RTL Nieuws / Nee tegen 5G: wereldwijde demonstratie tegen nieuw mobiel internet >

Petitie