menu

Tegenstrevende machten 

door Kees Kromme / 16 mei 2020  

Overal klinkt dat er een vaccin moet komen ter bestrijding van het coronavirus. Ik krijg sterk de indruk dat ze* opeens haast krijgen om datgene wat al lang gepland was ten uitvoer te brengen. Naomi Klein heeft een interessant boek geschreven Shock doctrine en toont daarin aan dat het steeds zo gaat. Of er wordt een ramp veroorzaakt of er is een natuurlijke ramp en in de chaos en angst wordt snel geprobeerd een nieuwe orde te installeren. Bij 9/11 betrof het de Patriot Act, een document van honderden bladzijden dat al klaar lag en opeens in een paar dagen doorgedrukt kon worden. Waarom haast? Ondanks alles worden er toch steeds meer mensen wakker (bewustzijnsziel), er worden kinderen met paranormale gaven geboren en als dat zo door gaat kunnen deze duistere machten steeds minder bereiken omdat de mens 'dreigt' spiritueler te worden. Maar door hun haast maken ze ook fouten, die door bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten te traceren zijn. Dat in de coronacrisis aangestuurd wordt op een wereldwijde vaccinatieplicht heeft volgens mij alles te maken met onderstaande uitspraak van Rudolf Steiner:

En de tijd zal komen, misschien in een helemaal niet zo verre toekomst, waar op een dergelijk congres zoals die plaatsvond in 1912, nog heel wat anders ontwikkeld zal worden, waar nog heel andere tendensen zullen optreden, waar men zal zeggen: "Het is nu al pathologisch bij de mens, als hij sowieso aan geest en ziel denkt. Gezond zijn alleen die mensen, die alleen maar van het lichamelijke spreken."

Men zal het als een symptoom van ziekte aanzien, wanneer de mens zich zo ontwikkelt, dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat zoiets als een geest of een ziel.– Dat zullen zieke mensen zijn. En men zal – daar kunt u heel zeker van zijn – het juiste geneesmiddel vinden, waardoor men dat kan aanpakken. Destijds schafte men de geest af. De ziel zal men afschaffen door middel van een geneesmiddel. Men zal vanuit een "gezonde opvatting" een entstof vinden, waardoor het organisme zo bewerkt wordt zo mogelijk al in de vroegste jeugd, zo mogelijk direct na de geboorte, zodat dit menselijke lichaam niet op de gedachte komt: Er is een ziel en een geest.– Zo scherp zullen de twee wereldbeschouwingen tegenover elkaar staan. De ene zal na te denken hebben, hoe begrippen en voorstellingen te ontwikkelen zijn, zodat ze aan de realiteit van geest en ziel aangepast zijn. De anderen, de opvolgers van de huidige materialisten, zullen de inentingsstof zoeken, die het lichaam "gezond" maakt, dat wil zeggen zo maakt dat dit lichaam door zijn constitutie niet meer van zulke dwaze dingen spreekt zoals ziel en geest, maar "gezond" spreekt over de krachten, die in machines en chemie leven, die in de wereldnevel planeten en zonnen construeren. Dat zal men door lichamelijke procedures bewerkstelligen. Aan de materialistische medici zal men het overlaten, de zielen uit te drijven uit de mensheid.

Dr. Rudolf Steiner, GA 177, S. 237, aus den Vorträgen in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917


*) In Antropocalypse (>) heb ik 'ze' beschreven als okkulte broederschappen en hun handlangers (die lang niet altijd okkult op de hoogte zijn maar wel meewerken). Tegenkrachten is ook een gebruikte benaming. Mijns inziens zijn dit allemaal opstapjes om de juiste infrastructuur voor de komst van Ahriman te scheppen. Ik heb destijds ook vier artikelen geschreven over de triompf van de komst van Ahriman. >