menu

Ga op onderzoek uit! 

Het verheugt mij dat er zoveel antroposofen in mijn omgeving zijn die uit zichzelf zoeken naar antwoorden en niet voetstoots aannemen wat in de kranten en op televisie (met name het Journaal) over de huidige crisis voorgeschoteld wordt. Tegenlicht van de VPRO is naar mijn idee wel kritisch en brengt soms onthutsende achtergronden die door andere mainsteam media niet worden gebracht.

Overigens is het Rudolf Steiner zelf die ons wakker heeft gemaakt. Er zijn diverse uitspraken van hem, waarin hij zei "dat het niet lang zal duren", waarvan wij denken dat die op de huidige crisis van toepassing zijn, zoals over de entstof (we zouden nu zeggen vaccin), die tot doel zou hebben mensen “gezond” te maken, maar waardoor ze van de geestelijke wereld afgesneden worden. Voorts heeft hij gesproken over de komst van Ahriman, waarbij allerlei voorbereidende stappen worden gezet, die hij ook concreet heeft beschreven.

Steiner heeft meermalen opgeroepen zelf op onderzoek te gaan. Bijvoorbeeld m.b.t. de oorzaak van het ontstaan van de Grote Oorlog in 1914 (nu spreken we over de Eerste Wereldoorlog). Hij gaf hints in welke richting gezocht kon worden en heeft ook een cruciale datum genoemd. Renate Riemeck heeft destijds de handschoen opgepakt.

Wij hebben het gevoel dat voor deze tijd een appel op ons wordt gedaan. Dat we op onderzoek gaan. Steiner vertelt dat Ahriman recht heeft op een incarnatie op aarde en in het verborgene werkt. Het is onmogelijk hem te bestrijden, het enige wat we kunnen doen is zijn werk aan het licht brengen zodat hij herkend wordt, waardoor zijn kracht afneemt. Ergens anders zegt Steiner dat het de taak van de mensen is Lucifer en Ahriman te verlossen, zodat zij in plaats van de mens tegen te streven de mensheid verder kunnen helpen.

Het verheugt mij dat steeds meer mensen, antroposofen en niet-antroposofen maar ongetwijfeld Michaelstrijders, wakker worden. Uiteindelijk zal de waarheid aan het licht komen. Diverse mensen hebben al tipjes van de sluier opgelicht.

Imke Jelle van Dam