menu

Hypoxie 

Diverse medische onderzoekers hebben weefselhypoxie aangetoond bij COVID-19 patiënten. Met voortschrijdend inzicht zijn zij geneigd dit als directe doodsoorzaak te zien en longontsteking als secuncair.

Klik hieronder op > voor meer informatie


Data onderzoekster Amber O’Hearn

Een nieuwe hypothese stelt dat COVID-19 mogelijk niet doodt door ademhalingsstoornis te veroorzaken die vervolgens de zuurstof in het bloed verlaagt, maar eerder dat het virus hemoglobine aanvalt, waardoor het vermogen om zuurstof en koolstofdioxide in het bloed te transporteren wordt beschadigd. Dit zet dan de longen onder druk, wat resulteert in de waargenomen longontsteking. Als dit waar is, is de doodsoorzaak weefselhypoxie en is longontsteking secundair. >


Dr. Zach Bush, MD spreekt over hypoxie

In een interview met Del Bigtree vertelt Dr. Zach Bush (internist en endocrinoloog) over het ziekteverloop bij COVID-19 en de mogelijke oorzaken. Na ruim een half uur zegt hij: "De kennis over COVID-19 komt in een snel tempo naar buiten". En even later: "Je kunt wetenschappelijk niet onderbouwen dat mensen aan COVID-19 stierven. Het is in eerste instantie geen longprobleem. De longontsteking komt pas later. Het begint met hypoxie, zuurstoftekort in het weefsel". >


'Stille moordenaar' ofwel hypoxie...

Mari Seim stond in de huiskamer van haar patiënt, met stomheid geslagen. De man van in de zestig was langer dan een week eerder ziek geworden met griepachtige verschijnselen. Zijn ademhaling was sneller geworden, waarop zijn dochter het Taarnaasen Medical Center had gebeld, de praktijk even buiten het Noorse Oslo waar Seim werkt als huisarts. Seim dacht direct aan COVID-19 en ging bij de man op bezoek, maar niets had haar kunnen voorbereiden op wat ze daar aantrof. “Hij zat in een stoel, met een glimlach op zijn gezicht,” zegt ze. “Het leek hem allemaal niets te doen.” Maar hij haalde ontzettend snel adem, bijna drie keer zo snel als wat normaal is. Zijn lippen en vingers waren lichtblauw gekleurd. Seim had niet door hoe ziek de man echt was tot ze het zuurstofgehalte in zijn bloed opnam. Normaal ligt dit dik boven de 90, maar nu stond er 66 op de teller. Voor een seconde dacht Seim dat ze het meetapparaat ondersteboven vasthield. Ze deed een nieuwe meting en het resultaat was hetzelfde, waarop ze direct een ambulance belde.

De patiënt bleek een zeer gevaarlijk kenmerk van COVID-19 te hebben, dat in eerste instantie niet als zodanig werd erkend: stille hypoxie. Anders dan bij andere luchtwegaandoeningen kan bij COVID-19 het lichaam langzaam van zuurstof worden beroofd zonder dat dit in eerste instantie echte kortademigheid veroorzaakt. Tegen de tijd dat de patiënt moeite krijgt met ademhalen of een drukkend gevoel op de borst begint te voelen – klachten waarbij je volgens het RIVM direct contact moet opnemen met de huisarts – zitten ze al diep in de problemen. >


'Happy hypoxia' bij COVID-19

W.J. Jongejan schrijft op 20 mei 2020 op de site Zorg-ICT Zorgen: 'Vandaag wil ik het niet hebben over zorgdata, maar over het ziektebeeld dat het corona-virus veroorzaakt. Dat ziektebeeld kenschets zich met een enorme variatie. Asymptomatische mensen, patiënten met een zeer beperkte ziektelast, tot zeer ernstig zieke mensen. Een deel daarvan belandt op de intensive care(IC), onder andere voor beademing. Bij die ernstig zieke mensen rapporteert men de laatste tijd opvallend veel over de "silent" of "happy hypoxia". Daarbij doelt men op de situatie dat patiënten niet al te ziek of kortademig lijken, terwijl hun zuurstof-niveau(zuurstofsaturatie) soms onder de 60 procent ligt. Die dient normaal boven de 95 te zijn. Naast andere organen tast het corona-virus ook de longen ernstig aan. Het leidt tot het "matglas"-aspect op de CT-scans. Sommige artsen verklaren die "happy hypoxia" door het ontregeld zijn van de biologische zuurstof sensoren in de longen. Het is een beeld dat ook voorkomt bij een ander ziektebeeld: koolmonoxide(CO)-intoxicatie. >