menu

Coronawet 

Al sinds het begin van de coronacrisis wordt gewerkt aan de totstandkoming van de 'coronawet', een wet die de getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan vast moet leggen voor de langere termijn.


De Keizer Heeft Geen Kleren Aan

22 juni 2020 / YouTube kanaal Willem Engel / Bas Filippini van Privacy First weet als geen ander de consequenties van de nieuwe wet te vertalen naar wat het voor JOU betekent in jouw leven en dat van jouw naasten. Als je tot nu toe niet geloofde dat die nieuwe wet een schande is voor onze democratie, luister dan naar zijn verhaal. Als je tot nu toe dacht dat het allemaal wel meeviel met de nieuwe wet luister dan naar zijn verhaal. Als je het tot nu toe eens was met de nieuwe wet, luister dan naar zijn verhaal "De nieuwe wet is niets meer en niets minder dan staatsterreur. Mensen die de eed afleggen op onze grondwet en met staatsterreur beginnen die hebben hun legitieme basis voor hun bestuursrecht verloren" >


"Spoedwet in strijd met de eed", zegt Koninklijke Marechaussee agent

16 juni 2020 / Flavio Pasquino / Melchior Verbon werkt bij de Koninklijke Marechaussee en wilde met mij praten want hij is het niet eens met de aanstaande spoedwet, die 1 juli wel eens in werking kan treden. Melchior heeft morele bezwaren verwege zijn eed die hij jaren geleden heeft gezworen voor de vrede en veiligheid van volk en vaderland. 21 juni gaat hij dan ook demonstreren op het Malieveld in Den Haag. >


Politiek CDA – Hugo De Jonge – en zijn broer – Marien de Jonge viroloog – belangenverstrengeling in de Nieuwe Coronawet

16 juni 2020 / Free Suriyah / Veel is er over te vinden in het Internet, de plek waar je moet zoeken als je een tipje van de sluier wil oplichten, d.w.z. de waarheid wil gaan ontdekken, die de reguliere media verzuimt om op te schrijven, de media is ook onderdeel van de macht en kunnen geen journalistiek onderzoek meer doen, alles is met elkaar verbonden, politiek, wetenschap en media, ergens onderaan hangen de “gewone burgers” die geen stem meer hebben in het hele proces. Vice premier de Jonge zou een onhafhankelijk politicus moeten zijn, maar natuurlijk, net als veel andere, is hij dat niet, maar bij hem gaat het tijdens de “zogenaamde” Corona of COVID-19 een stap verder, zijn broer Marien de Jonge is microbioloog verbonden, sinds 2018 aan de Radboud Universiteit. Hij heeft in het verleden gewerkt voor het bedrijf Merck dat weer verbonden kan worden met Astra Zeneca en zodoende met de Bill Gates Foundation. >


Coronaregels in de wet? Kritiek zwelt verder aan

15 juni 2020 / RTL Nieuws / Er komt steeds meer kritiek op de nieuwe coronawet, waarin onder meer staat dat mensen in het openbaar tenminste anderhalve meter uit elkaar moeten blijven. Na advocaten, de ombudsman en oppositiepartijen in de Tweede Kamer is nu ook de de Raad voor de rechtspraak kritisch. Want: wat zijn de gevolgen van de tijdelijke wet voor de grondrechten van burgers? Als het aan het kabinet ligt, moet op 1 juli de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 van kracht worden, ook wel de coronawet genoemd. In de wet staat bijvoorbeeld dat het verplicht is om anderhalve meter afstand te houden. En de minister kan via de wet op sommige plekken beschermingsmiddelen zoals mondkapjes verplichten. De wet is bedoeld als tijdelijke wet. Maar voor hoe lang? Dat hangt af van het verloop van de coronacrisis. >


Bij de gratie Gods

14 jun. 2020 / Een Oorlog Reeds Verloren / In Den Haag wordt momenteel hard getimmerd aan de 'coronawet', een wet die de getroffen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan vast moet leggen voor de langere termijn. De consultatieversie van deze wet heeft gestuit op verzet vanuit de samenleving door zijn verregaande beperkingen van de vrijheid en de inbreuk die het pleegt op de rechten van burgers. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid blijft bij hoog en laag volhouden dat men niet onder deze beperkingen uitkomt totdat er een vaccin is en heeft vooruitlopend op de ontwikkeling daarvan al een overeenkomst gesloten met een even grote als discutabele farmaceut. Vanwaar dit blinde vertrouwen in een vaccin dat nog niet bestaat, waarvan het de vraag is of het überhaupt wel kán bestaan? Waarom worden alternatieven bij voorbaat opzij geschoven, waarom wordt dit alles als een voldongen feit gepresenteerd terwijl zelfs onder experts de meningen tot op het bot verdeeld zijn? De democratische rechtsstaat zakt met elke stap dieper weg in het drijfzand van de coronacrisis en het bestuur lijkt vastberaden om de gekozen lijn voort te zetten. Maar ten koste van wat, en ten bate van wie? >


De coronawet komt!

12 juni 2020 / Wakker Mens / Meteen was er forse kritiek van juristen, advocaten en raadsleden. Er komt veel te veel macht bij het kabinet te liggen, dat per ministeriële regeling evenementen kan verbieden, samenscholingsverboden instellen, onderwijsinstellingen sluiten en het OV stil leggen. De politie mag zelfs achter de voordeur controleren op het houden van anderhalve meter afstand. Controle van het parlement is er op alle punten alleen achteraf, om nog maar te zwijgen van directe zeggenschap door de burgers. De geldigheid van de wet is daarbij met 1 jaar te lang. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans spreekt van een blanco volmacht uit de tijd van koning Willem I. >


CORONAWET PAST NIET IN DEMOCRATISCHE SAMENLEVING

5 juni 2020 / Advocatenblad / De Nederlandse orde van advocaten heeft ernstige kritiek op de tijdelijke wet voor coronamaatregelen. De beperkingen voor burgers gaan veel te ver en horen niet thuis in een democratische samenleving, stelt de NOvA. >