menu

Waarheidsvinding omtrent Kaspar Hauser 

Inleiding

Vanaf medio 1828 werd Kaspar Hauser, de zestienjarige 'vondeling' van de stad Neurenberg, wereldnieuws. Gedurende bijna 200 jaar hebben verschillende onderzoekers geprobeerd te achterhalen wat zich destijds heeft afgespeeld. Was hij een prins van Baden? En is hij vijf jaar later om het leven gekomen door moord, of was het zelfmoord? Al het monnikenwerk heeft tot opmerkelijke resultaten geleid. Het geheel overziend kan men tot de conclusie komen dat hier duistere machten aan het werk zijn geweest, die wijzen in de richting van geheime genootschappen.


Nederlandse boeken

Over Kaspar Hauser zijn drie Nederlandstalige boeken verschenen:

  • Caspar Hauser of de traagheid des harten van Jakob Wassermann (een vertaling van zijn Duitse boek uit 1908)
  • Kaspar Hauser van Hans Peter van Manen (uit 1985)
  • Kaspar Hauser / Het kind van Europa van Paul Heldens (uit 2012)

Alle drie boeken zijn zeer lezenswaardig. Het eerste is in romanvorm, waarbij de schrijver zich enkele dichtelijke vrijheden heeft veroorloofd. Het tweede leest bijna als een detective en is heel informatief. Het derde geeft een globaal overzicht, maar vermeldt ook opmerkelijke details en biedt een blik op de meest recente onderzoeksresultaten, waaronder DNA-onderzoek.


Biografieën van onderzoekers

Hermann Pies (1888 - 1983)

Tijdens zijn studentenjaren (in Bonn van 1906 tot 1911) las Hermann Pies de roman van Jakob Wassermann, “Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens”, die in 1908 was verschenen. Vanaf zijn twintigste tot zijn sterfdag 75 jaar later heeft hij zich intensief met Kaspar Hauser beziggehouden. Op grond van een kritische analyse van al het beschikbare bronnenmateriaal kon Pies het in de 19e eeuw rond Hauser gesponnen web van leugens doorbreken. Hij publiceerde acht boeken.

Sphinx Mordfall Kaspar Hauser (documentaire)