menu

CALD 

Het is of zich een compleet wespennest in je longen heeft genesteld. Zo omschrijft de directeur van het Longfonds, Michael Rutgers, de ervaring van een coronapatiënt. Genezen ben je niet zomaar, de klachten houden lang aan en zijn misschien wel blijvend. Reden voor het Longfonds om een nieuwe ziekte in het leven te roepen: CALD, Covid Associated Lung Disorder.

Klik hieronder op > voor meer info


  • Bij de geboorte van een nieuwe longziekte / 7 mei 2020 / Michael Rutgers van het Longfonds vertelt aan Trouw dat Covid-19 zoveel schade aan de longen veroorzaakt dat na het herstel een aantal patiënten met de gevolgen moet leren leven. "We weten zeker dat er een grote, nieuwe patiëntengroep op ons afkomt, en we móeten daarop voorsorteren, maar we weten natuurlijk ook heel veel niet", zegt hij. "Wat de uiteindelijke langetermijngevolgen van corona voor je longen zijn, zal zich de komende jaren pas openbaren." >