menu

Zwolle Actief 

activiteitenoverzicht  


Agenda Zwolle en ruime regio

Werk in uitvoering


Bijeenkomst: Nomadisch Leven & Vrije Levensstijl Creëren!

Voor alle toekomstige reizigers (met leerplichtige kinderen), vrijdenkers én voor iedereen die het verlangen heeft om vrije en nomadisch te leven en/of unschooling (thuisonderwijs) wil geven.

Donderdag 18 april 2024
19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie De Stokte in Dalfsen
Gijs van de Voort (Oprichter 'GivingLifestyle')
Aanmelden:

Met zijn jarenlange ervaring in onafgebroken reizen, locatie onafhankelijk ondernemen, leven als nomaden met zijn gezin én zijn enthousiaste en creatieve manier van denken en handelen weet hij voor vrijwel iedereen een weg te creëren naar een vrijer leven buiten de gebaande paden. Gijs, founder van de GivingLifestyle.online, reikt vele praktische adviezen, waardevolle informatie en unieke ondersteuning aan, aan een ieder die net als hem vrijer willen leven. Gijs heeft zichgespecialiseerd in de regel- en wetgeving in Nederland met betrekking tot o.a. (BRP) basisregistratie, leerplichtwet, sociale (verzekeringen), locatie onafhankelijk werken en in alle praktische zaken voor een leven zonder (tijdelijke) vaste woon- of verblijfplaats of een langdurige reis.

Gijs is daarnaast enorm geïnspireerd geraakt door alle ecodorpen en leefgemeenschappen die hij met zijn gezin in de afgelopen jaren bezocht heeft. Hij schreef er een Ebook over waarin maar liefst meer dan 365 Europese locaties zijn opgenomen, dit in combinatie met een korte biografie over hun leven.

Gijs nodigt je graag uit om op deze avond naar zijn bijzondere verhaal te komen luisteren. En met elkaar in verbinding en gesprek te gaan om te ontdekken wat voor jou wellicht de mogelijkheden zijn om vrijer te leven! Heb je voor nu al specifieke vragen of wil je graag direct in contact komen met Gijs? Ga dan naar onderstaande website, daar vind je alle nodige informatie om je interesse kenbaar te maken.

Voor een vrije donatie (richtbedrag € 7,50-€ 10) kan je dit gezellig met ons meemaken. Inclusief koffie en thee!

Hieronder een inspirerende podcast van Gijs, die de afgelopen 2 weken veel teweeg bracht onder de 11.000 kijkers.
Podcast 'De Springplank voor vertrek' ~ Nomadisch Bestaan?:
https://youtu.be/UMeMyr8GnGs?si=r4YiQJ_3ekZEuOd7
GivingLifestyle.online (https://givinglifestyle.online/ebook-ecodorpen-community) E-book Ecodorpen en Community's
Dit E-book inclusief de meest actuele gids van Ecodorpen & Communities biedt een up-to-date lijst van meer dan 365 unieke locaties in Europa.

terug naar overzicht

Wie probeert de gebeurtenissen in de wereld in zijn volle omvang te begrijpen zal merken dat het materialistische wereldbeeld te weinig biedt. Er is een ruimer gezichtsveld nodig, dat met name de geestelijke krachten die daarin werkzaam zijn aan het licht brengt. De geesteswetenschap die ontwikkeld is door Rudolf Steiner geeft een concreet beeld van de tijd waarin wij leven.

Antroposofische blik op de huidige wereldcrisis

voordracht door Imke Jelle van Dam

zaterdag 24 februari om 15.00 uur in Dalfsen

Wie oppervlakkig naar de apocalyptische wereldgebeurtenissen kijkt, zal wellicht geneigd zijn de oorzaken te zoeken in de huidige politiek. Rudolf Steiner (1861-1925), grondlegger van de antroposofie, schetste in zijn voordrachten van honderd jaar geleden dat dit alles en wat er verder nog in het verschiet ligt, vele duizenden jaren geleden werd voorbereid. Hij achtte het belangrijk dat de kennis hierover tot de mensheid door zou dringen. In 1919 sloot hij een voordracht over de werking van het kwaad af met de woorden: “Vandaag heb ik alleen maar een gevoel in u willen wakker roepen dat u vertelt, dat het tegenwoordig werkelijk het belangrijkste sociale werk is, om de mensen tot in de verste omtrek wakker te schudden.”

Imke Jelle van Dam (1950) kwam na een zoektocht langs diverse stromingen op zevenentwintige leeftijd met antroposofie in aanraking, die sindsdien leidend werd in zijn leven. Na een korte inleiding over Rudolf Steiner en basisbegrippen uit de antroposofie gaat de spreker dieper in op de tegenkrachten waarover Steiner uitvoerig heeft gesproken.

Voor een vrijwillige donatie (richtbedrag 5-7,5 euro) kan je dit meemaken. Inclusief koffie en thee.
Je bent van harte welkom op zaterdag 24 februari vanaf 14.30 uur. Het begint om 15.00 uur
Lokatie: Kerkgenootschap Geen Idee De Stokte in Dalfsen.
Aanmelden via
O.v.v. je naam en het aantal personen. Je ontvangt dan een bevestiging met vermelding van het adres.

Meer info: www.antroposofie.nl/antroposofie/rudolf-steiner

Enkele tips om zelf op onderzoek te gaan

Basiswerken Rudolf Steiner:
De filosofie van de vrijheid
Theosofie
De wetenschap van de geheimen der ziel
De weg tot inzicht in hogere werelden

Uitgeverijen van antroposofische boeken:
Rudolf Steiner Vertalingen: steinervertalingen.nl
ABC Boekenservice: www.abc-antroposofie.nl
Pentagon: www.uitgeverijpentagon.nl
Christofoor: www.christofoor.nl

Totaal overzicht op Antrovista

terug naar overzicht

Ontmoetingsdag in Dalfsen

zondag 21 april 2024

In 2023 vonden twee geslaagde ontmoetingsdagen plaats. Het concept van de tweede was als volgt: fietstocht vanuit Zwolle (het Wezenlandenpark) via een toeristische route (26 km) naar Theehuis De Stokte in Dalfsen. Aankomst om 15.00 uur. Ontmoeting met de deelnemers die niet aan de fietstocht hadden deelgenomen. Aansluitend eerste gang van de high tea. Omstreeks 16.00 uur een korte, verrassend mooie rondwandeling vanuit het theehuis. Aansluitend de tweede gang en na een tijd de derde gang. Rond 18.00 uur voldaan van het heerlijke eten en de mooie gesprekken via de korte (ook mooie) route (16 km) terug naar Zwolle.

Voor de derde ontmoetingsdag hopen we dat er ook belangstelling is voor het fietstraject Dalfsen - Zwolle, ontmoeting in het Wezenlandenpark en vervolgens Zwolle - Dalfsen, samen met de deelnemers uit Zwolle.

Zie verder op: https://t.me/+nbjBrEu46LAwZWQ8

terug naar overzicht

Familieopstellingen

Zwolle: woensdag 5 juni 2024 - 14.00 tot 17.00 uur

Je kunt hierbij bijzondere inzichten krijgen in je familie waar je vandaan komt en de dynamiek/ verstrikking waar je nu in zit. Thema 's kunnen zijn; (liefdes) relaties, werk, ziekte, verslaving, kinderen, je blokkades etc.

Deze keer bestaat de groep uit 6 personen. Voor 2 deelnemers is er de mogelijkheid een thema/vraag in te brengen. De andere deelnemers hebben de mogelijkheid om mee te doen als representant. Dit houdt in dat je meewerkt aan de opstelling van de vraagsteller. Ook dit is een diepgaande ervaring, waarin je verheldering kan ervaren over je eigen thema's.

Ik geef bij de opstelling veel ruimte voor ieders proces en respecteer de bagage die je bij je draagt.

(Er wordt vooral gewerkt volgens de methode van Bert Hellinger)

• Adres: Stokmeesterslaan 3, Zwolle (Zuid). De ingang van het schoolgebouw is tegenover Stokmeesterslaan 24.

• Je kunt gratis parkeren op het

aanliggende schoolplein.

• 60 euro vraagstellers.

• 20 euro representanten.

• Betaling kan achteraf contant of via een tikkie.

Zie voor meer data en info: www.dewonderkamer.nl
Opgave: / 06-11313496.
Schroom niet te mailen of te bellen als je nieuwsgierig bent en vrijblijvend meer informatie wil.
Hermien Pot

terug naar overzicht

Lezing Zweethut-Ceremonie

Woensdag 21 februari, aanvang 19.00 uur: Keizersteeg 3, Dalfsen

In deze LEZING vertelt Ans Feijen je alles over de ZWEETHUT-CEREMONIE die zij op zondag 3 maart komt geven bij ISIS SOFIA.

Entree: drie tarieven, naar financiële draagkracht: € 7.50 , € 10,- en € 12.50 (graag contant betalen bij binnenkomst).

Meer informatie en aanmelden: bij Ans:
Email:
Mobiel: 06-13424230
www.ansfeijen.nl
www.isissofia.nl
Het is mogelijk om te overnachten bij ISIS SOFIA.
Voor informatie hierover kan je contact opnemen met Levina:

terug naar overzicht

Manifestatie op woensdag 15 maart 2023 in Zwolle

Op 15 maart is het precies drie jaar geleden dat Nederland voor het eerst in lockdown ging. Met een bruisend en beweeglijk programma willen we daarbij stilstaan. Het liefst met een grote groep mensen. Er is een dynamische mix gemaakt van diverse protestuitingen. Middels flyers proberen we het publiek te bereiken. Voorts staat een mini-documentaire (7 à 8 min.) over de ‘herdenking’ van twee jaar lockdown in de binnenstad van Zwolle centraal, die middels de LED kar van Kees Faasse sr vertoond wordt.

PROGRAMMA

Het programma bestaat uit drie afzonderlijke blokken die logistiek op elkaar aansluiten, zodat men gemakkelijk bij 1, 2 of 3 programmadelen aan kan sluiten. Blok 1: Konvooi. Blok 2: Wandelstoet. Blok 3: Provinciale Statenverkiezingen. In alle blokken speelt de LED kar een prominente rol.

Blok 1 (10.15 – 12.00 uur): Konvooi

10.15 uur: verzamelen op een plek ten zuiden van Zwolle Konvooien – met uitgedoste auto’s – rijdt in een kwartier naar de binnenstad en aansluitend drie rondjes aan de buitenkant van de gracht en eindigt bij de parkeerplaats (gratis).

Blok 2 (12.30 – 16.30 uur): Wandelstoet

De stoet bestaat uit 1. Trommelaars, 2. Witte Borden, 3. Fakkeltocht, 4. Omgekeerde vlaggen en 5. Danser Encore, vergezeld door mensen die flyers uitdelen over de manifestatie . Vertrek vanaf genoemde parkeerplaats door de historische binnenstad naar het centrum (2,4 km). Het publiek middels de stoet uitnodigen voor de openluchtvertoning van de minidocumentaire (elk half uur). Ook het Stil Protest en Speakers Corner krijgen een eigen plek in het geheel. Ook wie niet deelneemt in de stoet is van harte welkom!

Blok 3 (17.00 – 20.00 uur): Provinciale Statenverkiezingen

Met auto’s rijden we langs verschillende stemlokalen waar de mini-documentaire in de openlucht vertoond wordt.

N.B. Alle locaties worden in onderstaand Telegramkanaal 24 uur tevoren bekend gemaakt.

Gedetailleerde informatie in onderstaand kanaal waarop men zich kan abonneren.

terug naar overzicht

Gezellige wakkere mensen meeting

Elke donderdag op even weken
Vanaf 20.00 uur (mag ook eerder): Zwolseweg 116, Balkbrug

Gratis entree, consumptie op eigen kosten. Na het succes van de eerste meeting hebben we besloten om elke twee weken (de even weken) een gezellige wakkere mensen meeting bij de Olde Heerd in Balkbrug! Kom allemaal!

Groeten Jan en Saakje

terug naar overzicht

Blotevoetendans

De Wonderkamer Zwolle - zondagochtend 9 juli

Vrij dansen en ontmoeten in Zwolle!

Iedere 2e zondagochtend van de maand (met uitzondering van augustus) met elke keer een andere DJ.

Wees welkom om samen lekker vrij te dansen, op fijne muziek, deze keer geselecteerd door DJ-Peet. Ze maakt een mooie opbouw van zacht naar ritmisch, wat je mee kan nemen in je eigen reis, maar ook uitnodigt om samen te dansen. In een mooie ruime zaal, in je eigen flow je eigen beweging volgen op de klanken van de muziek en de impulsen van je lichaam, al dan niet contact makend met de ander.

Hoe en wat je ook wilt; mooi sierlijk, rollend op de grond, of stil op een matje. De dansvloer als speelterrein. En zoveel mogelijk in afstemming met jezelf en de ander.

Zie voor meer info en vervolg data de website. (Hierop zal t.z.t. onder 'agenda' ook vermeld worden welke DJ er zal draaien.

 • € 15,- entree bij binnenkomst. (of naar draagkracht).
 • Naast de zaal is er een ruime barruimte.
 • Koffie/thee/water en kleine versnapering zijn aanwezig en vrij om te pakken. (Je kan je eigen water flesje meenemen).
 • Tijd: 11.00 uur (inloop 10.30 uur) tot 13.00 uur.
 • Locatie: Domusica, Radewijnsstraat 10 Zwolle
 • Er is op de parkeerplaats bij het gebouw voldoende ruimte om (gratis) te parkeren.
 • Bij vragen:
 • Zie voor meer info: www.dewonderkamer.nl

Je bent welkom, zonder opgave vooraf.

Warme groet, Hermien

terug naar overzicht

Introductie Human Design

door Erik Hofstra van de sollicitatieacademie

Zaterdag 3 februari, 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur
Locatie De Stokte in Dalfsen

Wat kan Human Design voor jou betekenen?

In essentie biedt Human Design individuen inzicht in hun unieke aard en helpt het jou om beter in afstemming te leven met je ware zelf. Het biedt een framework om te begrijpen hoe je energie functioneert en hoe je beslissingen kunt nemen die zorgen voor een ontspannen en succesvol leven. Met Human Design kunnen mensen de volgende dingen bereiken:

1. Zelfinzicht: Human Design geeft diepgaand inzicht in iemands persoonlijkheid, gedragingen, sterke punten en uitdagingen. Het biedt een blauwdruk van iemands energetische systeem en helpt mensen zich bewust te worden van wie ze werkelijk zijn.

2. Besluitvorming: Human Design biedt verschillende strategieën en autoriteiten om effectieve beslissingen te nemen. Het moedigt mensen aan om hun eigen innerlijke autoriteit te volgen in plaats van te worden beïnvloed door externe factoren of sociale conditionering. Dit kan leiden tot meer authentieke keuzes en een gevoel van voldoening.

3. Relaties en communicatie: Human Design kan helpen bij het begrijpen van de dynamiek tussen individuen en hoe ze het beste met elkaar kunnen communiceren. Het biedt inzicht in de compatibiliteit van energieën en hoe relaties kunnen worden verbeterd door afstemming op elkaars unieke aard.

4. Levensdoelen en loopbaan: Human Design kan dienen als een kompas voor het ontdekken van iemands levensdoelen en het vinden van vervulling in werk en carrière. Het helpt mensen hun natuurlijke talenten en potentieel te begrijpen en te gebruiken op een manier die bij hen past.

5. Persoonlijke groei en transformatie: Human Design nodigt mensen uit om zichzelf te accepteren zoals ze zijn en biedt tools voor persoonlijke groei en transformatie. Door bewust te worden van beperkende patronen en conditioneringen, kunnen mensen werken aan het ontwikkelen van hun volledige potentieel.

Verklaring van integriteit

Het is belangrijk op te merken dat Human Design een holistisch systeem is dat verschillende elementen van spiritualiteit, psychologie en esoterische tradities combineert. Het is bedoeld als een middel om zelfreflectie en bewustwording te bevorderen, maar de interpretatie en toepassing ervan blijven persoonlijk en subjectief. Het is aan het individu om te bepalen hoe ze Human Design willen gebruiken in hun leven en persoonlijke groei.

Bouwstenen van Human Design

Human Design is ontwikkeld door Robert Allan Krakower (die zich later Ra Uru Hu is gaan noemen) in 1987. Het combineert verschillende esoterische tradities, zoals astrologie, de I Tjing, het chakra-systeem, de Kabbala, de kwantum fysica en de genetica, om zodoende tot een compleet inzicht te komen over de unieke aard van mensen.

Als je een bijeenkomst wilt bijwonen dan is het aan te raden om je eigen energetische blauwdruk (de human design chart) bij de hand te hebben. Die is o.a. hier gratis verkrijgbaar:www.geneticmatrix.com

Aanmelden via .
De middag is inclusief koffie en thee.
Toegang op basis van een vrije donatie met een richtprijs van 7,5-10 euro.

terug naar overzicht

Ekklesia in het Wezenlandenpark in Zwolle

Lieve snappies,

Op de dinsdagen 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni, 20 juni en 27 juni 2023 wil ik iedereen van harte welkom heten om te ontdekken hoe de huidige tijd geduid wordt door de bijbel. Het wordt een interactief geheel, waarbij ik opensta voor alle vragen.

De onderwerpen die in die 8 dagen behandeld worden zijn:

 • de dagen voor noach (nephilim/ annu-nakki) nimrod, babylon/egypte/griekse goden
 • de tijd van Jezus en het ontstaan van de bijbel
 • Constantijn/ het romeinse rijk/ de rooms-katholieke kerk/ de islam
 • de orde der tempeliers, de jezuiïen, de vrijmetselarij en de geheime genootschappen
 • de platte aarde, de oorlog om ons denken.
 • het rijk der duisternis, de ruggengraat van satan, het coronaspektakel, pedofilie
 • de eindtijd, de toekomst van de eindtijd/het merkteken van het beest
 • hoe kunnen we ons wapenen tegen deze aanvallen vanuit de duisternis.

Ik sta dan met de Ekklesia tent op het wezenlanden park.

Het duurt officieel van 19.00 tot 21.00 uur met uitloop.

Er is koffie, dennenthee, gewone thee, fruit en koekjes. Zegt het voort, iedereen is van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Maarten

terug naar overzicht

Aanschuiven / Gezellig samen aan tafel?

Woensdag 20 december ben je welkom op de Stokte, de Stokte 2 in Dalfsen, voor een heerlijk diner. Rond 18.30 uur serveren we de maaltijd uit, het is fijn dat je er dan bent. Vanaf 18.00 uur ben je welkom. Lokale gezonde voeding, een eerlijke prijs voor boer en tuinder en een gezellige avond voor jou!

Zin om aan te schuiven? Stuur dan voor 12 uur woensdag de 20e een berichtje aan Linda op 0640842173 dat je komt eventueel met hoeveel mensen en of je dieetwensen hebt. We serveren in ieder geval een heerlijke gezonde verassende en toegankelijke maaltijd met een nagerecht.

Ruimte voor 20 mensen op donatie basis met een minimum van 5 euro pp. Daarmee kan ik de kosten voor de producten en de ruimte dekken. Iets extra's maakt dat wij er ook iets aan over houden en we het mogelijk vaker gaan doen.

Smakelijke groetjes, Linda en het keukenteam

terug naar overzicht

SOLARIS ZWOLLE SAMENKOMST

zondag 18 februari, 12.30-14.30 uur

Beste allemaal,

Iedereen krijgt het woord tijdens een kringgesprek over Solaris met vragen die ons verbinden. Solaris is burenhulp tussen (groepjes) mensen. Hier lees je meer: www.solaris-nederland.nl. In Zwolle zijn er vele groepjes, zoals de wandelgroep, de gezondheidsgroep, speakerscorner, die al solidair zijn en elkaar helpen als dat gevraagd wordt. Die hulp is volledig gratis, zo bouwen we aan een liefdevolle samenleving. Via bijeenkomsten en Solaris Zwolle contactpersonen raakt iedereen met elkaar verbonden.

Warme groet, Michiel

Aanmelden is niet nodig, in onze app groep Solaris Zwolle krijgen we een indruk van de opkomst: https://signal.group
Tijd: zondag 12.30 tot 14.30 uur met inloop vanaf 12.15 uur
Locatie: Burg. van Walsumlaan 3 nabij Station Zwolle met gratis parkeren.
Bijdrage: De samenkomst is met vrije donatie (richtbedrag 3 euro).
Hapjes meenemen (voor in de pauze) die gedeeld kunnen worden is super! Neem je eigen drinken mee, er is wel water aanwezig.

terug naar overzicht

Ekklesia21 viert Kerstfeest in Dalfsen

Zondag 24 december viert Ekklesia21 Kerstfeest aan de Stokte 2 in Dalfsen. We beginnen om 13.30 uur met een tijd van zingen en bidden. Natuurlijk met een aantal kerstliederen. Aansluitend gaan we gourmetten. Iedereen is uitgenodigd. Geef je op via .

terug naar overzicht

Het Vierde Scenario doen

Zondag 28 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) in De Stokte 2 in Dalfsen

Wat is het vierde scenario? Dat is naast het kapitalisme, het communisme en het zogenoemde Rijnlandse Model een vierde manier om samen te leven. En hoe draag je bij aan de verwerkelijking ervan? Om te beginnen door het boek Het Vierde Scenario te doen. Dat alleen al zet je in beweging om een bijdrage te leveren aan het vierde scenario, volgens Economy Transformers een weg uit de groeiende kloof tussen rijkdom en armoede.

Eh... Een boek doen? Een boek moet je toch lezen?

Dat is waar en toch ook weer niet helemaal...

Jac Hielema deed jaren over zijn boek Het Vierde Scenario, juist omdat het niet zomaar een leesboek moest zijn, maar een doe-boek. Dat, als je het deed, je tegelijkertijd in beweging zette. Is het boek daarom zo moeilijk te lezen?

Op zondag 28 januari komt Jac naar De Stokte in Dalfsen om daar met iedereen die wil stukken uit zijn boek te doen. Geïnteresseerd? Meld je aan voor een middagje Het Vierde Scenario doen:

Wat: Het Vierde Scenario doen

Wanneer: Zondag 28 januari 2024 van 14.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Prijs: € 15,00

Locatie: De Stokte 2, Dalfsen

Aanmelden en betalen: https://economytransformers.nl/product/het-vierde-scenario-doen/

PS Het boek Het Vierde Scenario is niet alleen verkrijgbaar die middag, maar Jac Hielema is er ook om het te signeren.

PS Na aanmelding ontvang je ongeveer een week van te voren een mail met de laatste details en het programma van de middag.

‘Alle mensen maken deel uit van één hele werkelijkheid en sinds eind negentiende eeuw ook van één wereldwijde economie. We zitten er dus samen in en zullen er ook samen uit moeten komen.’
‘Geld?’, gebaarde een meisje met een vies gezichtje en een gescheurd jurkje. Jac Hielema, zestien jaar oud, reisde met zijn ouders door India, maar had geen geld op zak om aan haar te geven. Door de achterruit van de wegrijdende taxi zag hij nog net hoe zij werd geslagen omdat haar bedelpoging mislukte. Deze gebeurtenis bracht Jac in verwarring en riep bij hem vele vragen op.
In het vierde scenario verdiept Jac zich in de grondslagen van het westerse, sociaalwetenschappelijke denken en de verschillende manieren van samenleven. Al doende ontdekte hij dat de uitwisseling en toewijzing van grond, arbeid en kapitaal niet alleen via de markt (kapitalisme), de staat (communisme) of een combinatie van die twee georganiseerd kunnen worden (het zogenoemde Rijnlandse model), maar ook buiten markt en staat om, liefdevol van binnenuit, in goed onderling overleg.
Behalve dat dit boek helderheid verschaft over de huidige samenleving en perspectief biedt op een toekomstige mens- en Aardewaardige, nodigt het iedereen uit om zelf op reis te gaan, creatief te zijn, initiatieven te nemen en zo een bijdrage te leveren aan die toekomstige samenleving.
Jac Hielema (1964) studeerde af als irrigatie-ingenieur en maatschappijfilosoof, verzorgt seminars en workshops in binnen- en buitenland, en is initiatiefnemer van de Economy Transformers School voor Samenlevenskunst. Het vierde scenario is na Vrij, Gelijk & Samenleven van Damaris Matthijsen de tweede publicatie van Economy Transformers. Damaris en Jac verzorgen diverse trainingen en opleidingen en produceren ook de podcast De Broedplaats.

terug naar overzicht

Zweethut ceremonie door Ans Feijen

zondag 3 maart, 11.00-21.00 uur: Dalfsen

Kosten naar draagkracht: €50,- €60,- en €70. Contante betaling bij aankomst.

Aanmelden via .

Centrum Isis Sofia, Keizersteeg 3 Dalfsen
ORGANISATOR: Ans Feijen

06-13424230
www.ansfeijen.nl

(Neem voor overnachting contact op met Isis Sofia via )

terug naar overzicht

Speakers Corner Wezenlanden

Zondagmiddag, van half 4 tot half 6 (met eventuele nazit), in het Wezenlandenpark in Zwolle, achter het Provinciehuis onder de grote boom.

12 mei
26 mei
9 juni
23 juni
7 juli
21 juli
4 augustus
18 augustus
1 september
15 september
29 september
13 oktober
27 oktober

(vanaf november 2024 tot maart 2025 inside in de Theodorakapel)

Speakers Corner is in maart 2021 gestart als 'open podium' waar je op het kratje je verhaal, speech, gedichtje kan presenteren. Kortom kunt delen wat jou bezig houdt. De insteek is om iets positiefs bij te dragen. Iets moois waar je mee bezig bent om 'in de nieuwe wereld' neer te zetten of te creëren. Verder is deze groep bedoeld om plaatselijke of regionale initiatieven te delen.

In de loop der tijd is de groep enorm gegroeid en zijn van daaruit nieuwe initiatieven ontstaan. Speakerscorner is er voor verbinding, delen en elkaar helpen.

Voel je je aangesproken? Kom langs. Iedereen is welkom!

Op verzoek kan je ter plekke worden toegevoegd aan de Telegramgroep.

terug naar overzicht

Speakers Corner Inside

In de herfst/winterperiode is Speakers Corner vanuit het Wezenlandenpark verplaatst naar een binnenlocatie.

Speakers Corner is in maart 2021 gestart als 'open podium' waar je op het kratje je verhaal, speech, gedichtje kan presenteren. Kortom kunt delen wat jou bezig houdt. De insteek is om iets positiefs bij te dragen. Iets moois waar je mee bezig bent om 'in de nieuwe wereld' neer te zetten of te creëren. Verder is deze groep bedoeld om plaatselijke of regionale initiatieven te delen.

In de loop der tijd is de groep enorm gegroeid en zijn van daaruit nieuwe initiatieven ontstaan. Speakerscorner is er voor verbinding, delen en elkaar helpen.

Voel je je aangesproken? Kom langs. Iedereen is welkom!

Op verzoek kun je ter plekke worden toegevoegd aan de Telegramgroep.

terug naar overzicht

Gezocht deelnemers aan Natuurlijke Meditatie groep in Zwolle

Lieve mensen,

NM is geïnspireerd door Dzogchen boeddhisme, Byron Katie en Eckhart Tolle. Er is uitleg, oefening en samen delen. We hebben een mooie locatie nabij ns station. Elke 2 weken op zondagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur. O.l.v Michiel Slegten auteur van: Rusten aan de bron - De realisatie van natuurlijk bewustzijn (zie marktplaats). Opgave

Eerstvolgende keer op 18 febr. en daarna elke twee weken.

Warme groet, Michiel

Inspiratie zinnen uit Rusten aan de Bron:

Er is niemand die mooier,
beter of waardevoller is
dan een ander!

Helder en diep kijken gaat buiten álle oordelen om.

Verlichte actie
zit in elke handeling.

Bescheiden zijn,
berust op de perfectie zien in alles!

Het nu moment voelt altijd als het hoogste goed.

Afkeurende gedachtes
wekken de lach van bevrijding op.

In de eenheid verdwijnt elk beter voelen, tussen dit en dat en tussen jou en anderen.

Zie de verborgen perfectie
van tekortschieten!

Realiteit ... we kunnen dat niet afkeuren zonder blind te zijn.

Voel je je nog een beginner? Heerlijk,
dat zijn we allemaal.

Je kunt alleen jezelf kennen.

Jouw ervaring
is het enige wat je hebt.

Jouw lach is de teaching.

Als je verlichting ervaart is dat net zo gewoon als op de wc zitten.

Verlichting
je bent je bewust van de perfectie van het gewone.

Dit is je enigste zorg ...
herken dat je stil bewust bent!

De illusie is verdwenen.
Het wonder gekend.

Ontdek dat problemen niet bestaan.

terug naar overzicht

Lezing over natuurwezens, lichtwezens, duisterwezens, buitenaardsen en de nieuwe aarde

door Margo Huggers op zaterdag 10 februari, 15.00 uur, in Dalfsen

Margo Huggers (1963) schreef in 2015 een boek over haar communicatie met natuurwezens: De zevende kristalvrouw. Daarin beschrijft zij haar weg die ze gegaan is in het openen van communicatie met heel veel verschillende soorten wezens.

Sinds het verschijnen van haar boek zijn er alweer vele nieuwe ontwikkelingen gaande; wij leven in een bijzondere en spannende tijd van bewustzijnsverruiming. Lichtkrachten en creatiekrachten zijn werkzaam, maar we hebben ook te maken met tegenkrachten en het aan het licht komen van heel veel duisternis. We gaan allemaal langzaamaan meer waarnemen, meer leven vanuit ons gevoel en hart. Dus ook jij kunt te maken krijgen, of je hebt die ervaringen al, met allerlei soorten wezens die om je heen leven en die je misschien nu nog niet waarneemt.

Hoe zit dat met de natuurwezens? Welke rol hebben zij en welke rol hebben zij in deze tijden van verandering? Hoe kun jij contact maken met hen?

Wat is een multidimensionale mens? Hoe leven we dan als we die staat van bewustzijn bereiken?

De lezing zal bestaan uit een uitleg over de soorten wezens en een inleiding over de weg die Margo ging met de vele soorten wezens, lichte en duistere.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en we zullen ook samen een meditatieve reis maken om zelf natuurwezens te ontmoeten.

Lezing door Margo Huggers

zaterdag 10 februari, 15.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)

Locatie: Kerkgenootschap Geen Idee locatie De Stokte in Dalfsen

Voor een vrije donatie (richtbedrag 5-7,5 euro) kan je dit meemaken. Inclusief koffie en thee.

Aanmelden via

terug naar overzicht