menu

Welkom bij Jaarfeesten in Zwolle 

Foto links: Sluitsteen van het gewelf in de doorgang van de uit 1409 daterende Sassenpoort, inclusief de metalen lans waarmee Michael de draak doorboort.

Foto rechts: Sassenpoort in Zwolle, waar Michael ook op de gevel is afgebeeld.

Van 1997 tot 2002 werd op initiatief van leden van de Antroposofische Vereniging, regio Zwolle jaarlijks - als openbare activiteit - het Michaelsfeest gevierd. Het gemiddelde aantal deelnemers bedroeg meestal om en nabij twaalf personen.

Na een rustperiode van veertien jaar werd in 2016 de draad weer opgepakt op initiatief van nieuwe leden, waarbij de oude zich aansloten. Toen is het besluit genomen ook de andere drie grote jaarfeesten te gaan vieren: Kerst, Pasen en Sint Jan.

Op deze website wordt een overzicht gegeven van de vieringen door de jaren heen en een vooruitblik op komende vieringen.