menu

Kerstviering 

dinsdag 7 januari 2020  

Herderskind en Koningskind

Raffaël, Madonna del Duca di Terranuova, met twee Jezuskinderen en Johannes

Het programma begint met een voordracht door Bart Hessen, priester van de Christengemeenschap met als titel ‘Herderskind en Koningskind. Twee verschillende geboorteverhalen in de Bijbel’. Er zijn twee manieren hoe de geboorte van het Kerstkind wordt beschreven. Het evangelie van Lucas noemt de herders die het kind in doeken gewikkeld in een kribbe vinden. In het evangelie van Mattheus treden drie koningen een huis binnen waar het kind is geboren en schenken wierook, mirre en goud. Dat lijken wel twee verschillende verhalen. Hoe zit dat?

Charlotte Luijerink laat voorbeelden zien van schilderijen uit de Middeleeuwen waar twee Jezuskinderen op staan afgebeeld. Voorts gaan we gezamenlijk bekende Kerst- en Driekoningenliederen zingen. Meenemen van een eigen instrument is welkom. Er zal bladmuziek aanwezig zijn. George Ganzeboom zingt een passend lied van Bach, begeleid op de piano door Imke Jelle van Dam en Anneke van Zanten zal een gedicht voordragen.

We hopen op een warme belangstelling!

De voorbereidingsgroep

Anneke van Zanten
George Ganzeboom
Lia Zandvliet
Imke Jelle van Dam

De avond, die een openbaar karakter heeft, wordt gehouden in Vrije School Michael, Bachlaan 8 in Zwolle (vrij parkeren). De zaal is open vanaf 19.30 uur (voor vroegkomers is er koffie, thee en iets lekkers!); het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.