menu

Sint Jansfeest 

dinsdag 27 juni 2023  

Sint Jansfeest: jezelf zoeken in wereldlicht en wereldwarmte

Op dinsdagavond 27 juni vindt het jaarfeest rond Sint Jan plaats in Vrije School Michael in Zwolle. Als het weer het toelaat vindt een deel van de avond buiten plaats, achter de school. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Aansteken van de kaars en verwelkoming
 • Claire de Bussy – Imke Jelle (piano)
 • Inleiding over Sint Jan - Anneke
 • In het midden van de zomertijd - samenzang
 • Vertelling - Clary
 • Flamme empor in canon - samenzang

Pauze

 • Czardas van Ponti - Jorinde en Lia (viool en piano)
 • Andalusië van Granados – Lia (piano)
 • Sing a song for the peace of the people - samenzang
 • In gesprek over de inhouden van de inleiding en de vertelling
 • Volksdans
 • Weekspreuk Rudolf Steiner
 • Woord van dank en doven van de kaars

We stellen het op prijs als men zich aanmeldt in verband met het klaarzetten van de stoelen en de consumpties ().

Hopelijk tot ziens op 27 juni.

Met vriendelijke groet,

Namens de AViN afdeling Zwolle,

Anneke van Zanten

Lia Zandvliet

Imke Jelle van Dam

Met medewerking van Jorinde van IJzerlooij (viool), Clary Okken (verhaal), Wytse Ferweda (accordeon) en Eleonora IJssennagger (volksdansen)

De avond, die een openbaar karakter heeft, wordt gehouden in Vrije School Michael, Bachlaan 8 in Zwolle (vrij parkeren). De zaal is open vanaf 19.30 uur met koffie, thee en sap. We stellen het op prijs als een paar mensen zelfgebakken koekjes, cake o.i.d. meenemen. Wij zorgen voor schalen. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.