menu

Michaelsviering 

2 oktober 2018  

Ontmoeting tussen de wondere werelden van de mechanica en de levenskrachten

Graag willen we je uitnodigen voor het Michaelsfeest dat plaatsvindt op dinsdag 2 oktober in Vrije School Michael in Zwolle. Zie voor verdere bijzonderheden in de bijlagen. We zien uit naar je komst!

Met vriendelijke groet,

Imke Jelle van Dam

(persbericht)
Michaelsfeest
Zwolle is een Michaelsstad. In diverse publicaties, ook op internet, staat beschreven hoe Zwolle verbonden is met schutspatroon aartsengel Michael. Op verschillende locaties in de stad zijn afbeeldingen te vinden die vaak stammen uit oude tijden. Van recentere datum is het glazen beeld op de Grote Markt tegenover de Sint-Michaëlskerk. Vanuit antroposofische achtergronden valt ook veel te vertellen over deze aartsengel. Op dinsdag 2 oktober vindt in Vrije School Michael, Bachlaan 8, een thema-avond plaats, gewijd aan Michael. Belangstellenden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19.30 uur. Het programma is van 20.00 tot 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor info: Imke Jelle van Dam, e-mailadres