menu

2020 / 2021 

Overzicht jaarfeestvieringen  

Kerstviering - 7 januari 2020

19 maart 2020

Beste leden en belangstellenden,

Enkele maanden geleden is de datum voor de Paasviering in Zwolle vastgesteld: dinsdagavond 14 april. In de afgelopen tijd is aan de invulling van het programma gewerkt en vandaag was het verzorgen van de publiciteit gepland.

Vanwege het coronavirus, dat de wereld nu in zijn greep heeft, is door de voorbereidingsgroep besloten op 31 maart een besluit te nemen of we de viering al dan niet door kunnen laten gaan. Er zijn dan drie opties: of de viering gaat gewoon door, of we kiezen voor een nieuwe datum later in het seizoen, of we besluiten de viering geheel te annuleren.

Vanwege deze onzekerheid zal pas op 31 maart de website www.jaarfeestenzwolle.nl worden geactualiseerd.

Bijgaand treft u het programma aan, zoals we het hebben voorbereid, in de wetenschap nu dat het allemaal anders kan lopen dan we ons hadden voorgesteld!

Met vriendelijke groet,

Imke Jelle van Dam

DE-WORDENDE-MENS.docx

10 april 2020

Paasviering afgelast

De huidige wereldgebeurtenissen dwingen ons om de aangekondigde Paasviering op 14 april definitief te annuleren. Ook het Sint-Jansfeest zal dit jaar niet plaatsvinden. We hopen dat de omstandigheden verbeteren zodat het Michaelsfeest na de zomer wel georganiseerd kan worden.

Namens de Ledengroep Antroposofische Vereniging Regio Zwolle,

Imke Jelle van Dam

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Graag willen we in dit bericht enkele Paasgedachten meegeven.

Eerst twee gedichten van Ida Gerhardt uit Verzamelde Gedichten

Over de eerbied

Gij moet het eenzaam laten

het zaad dat ligt te slapen

en dat al kiem gaat maken.

Dit eerstelingsbewegen

van leven binnen leven

vermijd het te genaken.

Laat het stil zijn in zijn waarde,

zaad in de donkere aarde;

zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken.

Naar U

Dit is de eerste schuchtere groei,

een zich ontplooien naar het licht.

Eéns is van liefde en geduld

de tijd vervuld, -

dan staat mijn stille tuin in bloei.

En elk aandachtig bloemgezicht

is toegericht

naar u.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Van Novalis (1772–1801) werden een jaar na zijn dood 15 Geistliche Lieder uitgegeven, waaronder het toepasselijke gedicht voor de Paastijd Ich sag es jedem, daß er lebt, waarvan we hier de eerste en de laatste strofe laten klinken.

Ich sag es jedem, daß er lebt

Ich sag es jedem, daß er lebt

Und auferstanden ist,

Daß er in unsrer Mitte schwebt

Und ewig bei uns ist.

Er lebt, und wird nun bei uns sein,

Wenn alles uns verläßt!

Und so soll dieser Tag uns sein

Ein Weltverjüngungs-Fest.

Ik zeg een ieder dat hij leeft

en dat hij opgestaan is

dat hij in ons midden zweeft

en eeuwig bij ons is

Hij leeft en zal bij ons zijn

als alles ons verlaat

Zo zal ons deze dag zijn:

een wereld in verjongde staat

(Vertaling door Piet Ransijn)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tot slot de afsluitende woorden van Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst op 1 januari 1924 in Dornach:

Zo draagt nu met u mee de wereld in, mijn waarde vrienden, uw warme harten, in de grond waarvan gij de grondsteen voor de Antroposofische Vereniging hebt opgenomen – draagt met u mee naar buiten deze warme harten, tot een krachtige en heilkrachtige werkzaamheid in de wereld. En hulp zult ge ontvangen, opdat uw hoofden voor datgene verlicht zullen worden wat ge nu allen doelvol wilt kunnen leiden. Dat willen wij ons vandaag met alle kracht voornemen. Want wij zullen zien: als wij ons daartoe waardig tonen, zal een goede ster schijnen over wat van hier uit wordt gewild, – Volgt, lieve vrienden, deze goede ster. Wij willen zien waarheen ons de goden door het licht van deze ster willen leiden.

Goddelijk licht,

Christus-zon.

Verwarm

Onze harten,

Verlicht

Onze hoofden!