menu

Michaelsviering 

15 oktober 2016  

Voeding en Vitaliteit

In de periode 1997 t/m 2002 is in Zwolle jaarlijks op 29 september een Michaelsfeest georganiseerd met een openbaar karakter. Nu, 14 jaar later, wordt dit initiatief weer opgepakt, waarvoor we u van harte willen uitnodigen. Om praktische redenen is gekozen voor zaterdagmiddag 15 oktober en als locatie –in verband met de geplande activiteiten– voor tuinbouwbedrijf ‘De Zonnehorst’ in Punthorst (met de auto vanuit Zwolle in 20 minuten te bereiken).

Michaelsviering-2016

Mocht u het PDF-bestand niet kunnen openen, kunt u ook kijken op de website de-menselijke-maat.blogspot.nl.

Omdat er kosten worden gemaakt, waaronder voor consumpties en de afsluitende maaltijd, wordt voor deelname aan de viering een bescheiden financiële bijdrage van € 5 p.p. gevraagd. We stellen het op prijs niet te lang te wachten zich voor deze activiteit aan te melden.

Hopelijk tot zaterdag 15 oktober!

Met vriendelijke groet,

Imke Jelle van Dam

namens de voorbereidingsgroep (leden van de Antroposofische Vereniging)