menu

2022 

Overzicht jaarfeestvieringen  

Uitgestelde Kerstviering - 22 februari

Omdat om praktische redenen de viering niet in december plaatsvond, is deze ook op deze plaats opgenomen.

Sint Jansviering - 25 juni