menu

Viering in de Epifanietijd 

dinsdag 9 januari 2024  

Evangelie en Antroposofie

Voordracht – muziek – gesprek/ontmoeting – spreuk

Het vijfde Evangelie door Wim Schuwirth

In deze voordracht – vlak na 6 januari, waarop is gevierd dat Christus mens is geworden – komen eerst de termen evangelie en antroposofie aan de orde. In het antroposofische mens- en wereldbeeld staat Christus centraal. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, sprak van Het vijfde evangelie. Wat verstond hij hieronder? Verscheidene onderdelen van dit vijfde evangelie worden besproken, zoals de onderdompeling van Jezus van Nazareth in de Jordaan, waarbij het grote goddelijk-geestelijke wezen Christus gestalte aannam in een mens.

Wim Schuwirth is theoloog en filosoof. Hij was in Zwolle werkzaam bij het middelbaar beroepsonderwijs. Hij publiceerde o.a. “Eerst zien. Christelijk geloof en inzichten van Rudolf Steiner” (1996) en “Rudolf Steiner onder nieuwtestamentici. Het vijfde evangelie”(2019).

Datum: dinsdag 9 januari 2024 Tijd: Let op! 19.45 u. – 21.45 u. (een kwartier eerder dan gebruikelijk)

Plaats: Vrije School Michaël, Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle

Entree: Vrijwillige bijdrage

Namens de Jaarfeestengroep van leden van de AVIN, afd. Zwolle, Anneke van Zanten, Imke Jelle van Dam, Lia Zandvliet en Kees Kromme.

Met medewerking van Barok-ensemble: Rita Arts, Christa Paalman en Clary Okken / cellist Ephraïm van IJzerlooij