menu

Michaelsviering 

Dinsdag 1 oktober 2019  

Voorlopig programma

Inloop vanaf 19.30 uur met koffie, thee en iets lekkers.

Het Michaelsfeest wordt geopend met een uitvoering van 'Het Michelszwaard' voor koor en kamerorkest, 28 jaar geleden geschreven door Imke Jelle van Dam. Hiervoor is een projectgroep samengesteld, die geleid wordt door dirigent Jos Wijmans. Zie voor meer info op: Het Michaelszwaard

Daarna spreekt Hiddo Wessels over: Michaël, Zwolle en zwaarden.

In de pauze is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Na de pauze wordt een Michaelslied gezongen samen met het publiek.

Vervolgens wordt een op aanschouwelijke wijze een presentatie verzorgd van diverse historische Michaelsbeelden die in de binnenstad van Zwolle te vinden zijn.

Het Michaelsfeest wordt afgesloten met nogmaals een uitvoering van Het Michaelszwaard.


De avond, die een openbaar karakter heeft, wordt gehouden in Vrije School Michael, Bachlaan 8 in Zwolle (vrij parkeren). De zaal is open vanaf 19.30 uur; het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Eind september wordt het definitieve programma bekend gemaakt.