menu

E-mail Nieuwsbrief 


Wat kunt u van de maandelijkse nieuwsbrief verwachten?

  • Een tip voor een muziekstuk uit de rijke historie (op YouTube)
  • Bespreking van een componist
  • Info over nieuwe aanvullingen van eigen composities

Financiering website

De e-mailnieuwsbrief kosteloos toegezonden. Het betekent geenszins dat er geen rekeningen moeten worden betaald. De maandelijkse kosten worden geschat op € 90 (kosten voor de bouw van deze website, internetkosten KPN, virusscanner enz.). Tijdinvestering wordt niet gerekend; deze wordt door mij geschonken.

Voor de bekostiging van dit initiatief is een bescheiden inkomstenstroom nodig. Naast de verkoop van muziekboeken, losse bladmuziek en CD's is een schenkstroom wenselijk.


NL86 TRIO 0198 0696 77
t.n.v. I.J. van Dam in Zwolle
onder vermelding van 'schenking'

Met dank voor uw ondersteuning!

Imke Jelle van Dam

naar boven