menu

Componisten geboren tussen 1700 en 1799 

Joseph Haydn (1732 – 1809)  

Franz Joseph Haydn was een Oostenrijks componist. Haydns werk wordt gerekend tot de muziek van de klassieke periode. Samen met Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven vormt hij, muziekhistorisch gezien, de Eerste Weense School. Hij heeft minstens 104 symfonieën gecomponeerd. Hij begon als componist aan het hof in Eisenstadt. Daar schreef Haydn ondermeer pianowerken, liederen en 125 baritontrio’s. Verder componeerde Haydn 24 opera’s. In 1782 ontmoette Haydn Mozart. In 1790 ging Haydn naar Londen. Daar schreef hij zijn laatste 12 symfonieën. In 1795 keerde hij definitief terug naar Wenen. Daar hield hij zich tot zijn dood vooral bezig met religieuze muziek. Vele missen en twee oratoria, Die Schöpfung en Die Jahreszeiten heeft hij daar geschreven. Haydn heeft grote invloed gehad op de muziekgeschiedenis. In zijn vroegste werken was hij nog erg beïnvloed door de barokstijl, maar Haydn ontwikkelde zich tot een klassiek componist en met hem ontwikkelde zich de muziek in het algemeen. Hij stond aan de basis van de vorming van de vierdelige symfonie en droeg bij aan de ontwikkeling van de sonatevorm. Hij ontwikkelde het strijkkwartet en gaf het zijn vorm door de vier strijkers op een gelijkwaardig niveau te plaatsen. Haydn schreef 68 strijkkwartetten.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven