menu

Nederlandse componisten na 1900 

Paulus Folkertsma (1901 – 1972)  

Paulus Folkertsma – geboren en getogen in Friesland – was leraar, bestuurslid van maatschappelijke en kerkelijke organisaties, dirigent en vooral componist. Op jonge leeftijd kreeg hij zijn eerste vioollessen van een plaatselijke onderwijzer. Op 14-jarige leeftijd ging Paulus Folkertsma naar de Rijkskweekschool voor onderwijzers in Maastricht. Vanaf dat moment kreeg muziek een steeds grotere betekenis in zijn leven en schreef hij zijn eerste composities. Hij sloot zijn studie af met het behalen van de onderwijzersakte, waarna hij naar Friesland terugkeerde. Als componist was Paulus Folkertsma autodidact. Sinds Jaques Vredeman [1558 of 1559 – 1621] is Paulus Folkertsma ongetwijfeld de belangrijkste componist die Friesland heeft voortgebracht. Paulus Folkertsma heeft 77 officiële opusnummers nagelaten, het werkelijke aantal bedraagt meer dan honderd. Het gaat daarbij om orgelwerken, liederen, werken voor symfonie-orkest, cantates, operettes en kamermuziek voor de meest uiteenlopende bezettingen. Het is niet eenvoudig Folkertsma’s stijl te beschrijven. Modern is zijn muziektaal allerminst. Zelf verwoordde hij in 1971 dat hij, ondanks de grote ontwikkeling die de muziek in de 20e eeuw had doorgemaakt, romanticus pur sang gebleven was. Hij wilde er mee aangeven, dat hij is beïnvloed door Bach en de Weense klassieken en dat de muziektaal van de impressionisten en lateren aan hem voorbij is gegaan.

Wikipedia

Eigen website

Muziekvoorbeelden

naar boven