menu

Componisten geboren tussen 1600 en 1699 

Anthonie van Noordt (~1619 – 1675)  

Anthonie van Noordt was een Nederlands organist en componist. Hij was een telg uit een bekend geslacht van kunstenaars in Amsterdam. In 1664 werd Anthonie aangesteld aan de Nieuwe Kerk als opvolger van Dirk Janszoon Sweelinck. Tijdens zijn werkzame leven werd hij gevraagd orgels te keuren in Amsterdam en Rotterdam. In 1660 verscheen de bundel Tabulatuur-boeck van Psalmen en Fantasyen. Het bevat de enig bekende composities van Anthonie van Noordt: tien psalmen met variaties en zes fantasieën voor orgel. Deze stukken behoren tot het beste wat er in de zeventiende eeuw in Nederland is gecomponeerd; ze staan nog geheel in de traditie van de werken van Jan Pieterszoon Sweelinck. De algemene smaak was in de tussentijd echter sterk veranderd en het succes bleef uit. Constantijn Huygens oordeelde desgevraagd dan ook gereserveerd over de stukken.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven