menu

Componisten geboren tussen 1500 en 1599 

Pierre de Manchicourt (~ 1510 –1564)  

Pierre de Manchicourt was een Vlaamse renaissancecomponist. Hij was kapelmeester in Doornik en Atrecht. Vanaf 1559 was hij kapelmeester van de Capilla Flamenca aan het hof van Filips II van Spanje in Madrid. Hij bleef daar tot zijn dood. De Manchicourt schreef vooral missen, motetten en chansons. Zijn motetten zijn van belang omdat ze de drie afzonderlijke fasen van de vroege zestiende eeuwse motetontwikkeling laten zien, zeer ongebruikelijk in het werk van een enkele componist. In zijn vroegste motetten kan men de invloed van Ockeghem horen; in zijn middenperiode werkt de gepaarde imitatiestijl van Josquin des Prez; en zijn late werken herinneren aan Gomberts stijlvolle verfijning, goed vervaardigde melodische lijnen en doordachte imitatie. Manchicourt is een uitstekend voorbeeld van een Frans-Vlaamse componist die zijn ambacht en kunst in Noord-Europa heeft geleerd, en vervolgens heeft bijgedragen aan de verspreiding van deze stijl door naar een andere regio te reizen en aldaar te componeren.

Wikipedia (Engels)

Muziekvoorbeelden

naar boven