menu

Componisten geboren tussen 1500 en 1599 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (~ 1525 – 1594)  

Giovanni Pierluigi da Palestrina was een Italiaans componist. Hij heeft een grote invloed gehad op de ontwikkeling van de katholieke kerkmuziek. Zijn muziek is altijd beschouwd als een hoogtepunt in de Renaissancemuziek. Aanvankelijk was hij organist en kapelmeester in de kathedraal van Palestrina. Later door Paus Julius III benoemd tot zanger van de Sixtijnse Kapel. Door Paus Paulus IV werd hij ontslagen omdat hij geen priester was. Vervolgens aangesteld als kapelmeester van de Sint-Jan van Lateranen in Rome. Weer later was hij kapelmeester van de Santa Maria Maggiore, en daarna muziekleraar aan het Seminario Romano. Vervolgens stond Palestrina in dienst van kardinaal Ippolito II d'Este, tot slot was hij kapelmeester aan de Sint-Pieter. Reeds bij zijn leven bezat Palestrina Europese faam. Palestrina heeft een enorme hoeveelheid geestelijke en wereldlijke composities nagelaten, waaronder honderden missen, motetten en madrigalen. Zijn composities worden gekenmerkt door een heldere melodische structuur en gebalanceerde harmonie in de zangpartijen. De muzikale hervorming binnen de Katholieke Kerk waartoe het Concilie van Trente (1545-1563) besloot, orïënteerde zich sterk op de stijl van Palestrina. Zijn stijl kreeg navolging van onder anderen Gregorio Allegri en Tomás Luis de Victoria en werd het schoolvoorbeeld van de zogeheten prima prattica.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven