menu

Componisten geboren tussen 1500 en 1599 

Domenico Mazzocchi (1592 – 1665)  

Domenico Mazzocchi was Italiaans componist. Mazzocchi was priester en doctor in de rechten en volgde een muzikale opleiding bij Giovanni Bernardino Nanino. Twintig jaar lang stond Mazzocchi, die één van de belangrijkste Romeinse componisten van zijn tijd was, in dienst van de adellijke families Aldobrandini, Farnese en Borghese. Mazzocchi maakte gebruik van toen nog nauwelijks bekende muzikale voordrachtsaanwijzingen m.b.t. tempo en dynamiek. Zijn oeuvre omvat opera's, oratoria, sonnetten, liederen en madrigalen: Dialoghi e sonetti (1638), Musiche sacre (1640).

Wikipedia (Engels)

Muziekvoorbeelden

naar boven