menu

Componisten geboren tussen 1800 en 1899 

César Cui (1835 – 1918)  

César Cui was een Russisch componist en muziekcriticus van Frans/Litouwse afkomst, een van de leden van Het Machtige Hoopje, een groep componisten die een specifiek Russische stijl van muziek trachtten te maken. Van beroep was hij officier in het leger en leraar fortificaties, verkreeg in 1880 de status van professor en in 1906 de rang van generaal. Hij kreeg vanaf zijn tiende jaar muziekonderwijs. In 1856 ontmoette hij Balakirev, die hem muzikaal onderricht gaf, waardoor het fundament voor Het Machtige Hoopje werd gelegd. Hij manifesteerde zich in het bijzonder als muziekcriticus, die aanvankelijk heftig de esthetiek van Het Machtige Hoopje propageerde. Later distantieerde hij zich van deze groep en schreef zelfs heftige vernietigende kritieken over hun werk. Vanaf 1880 wijdde Cui zich vooral aan de Franse opera. De grote paradox van de muziek van César Cui is, dat hij deel uitmaakte van Het Machtige Hoopje, maar zelf in zijn werken zelden deze door hem voorgestane richtlijnen volgde. Slechts incidenteel verwerkt hij volksmelodieën of laat hij door harmonische en melodische bijzonderheden de karakteristieken van de Russische volksmuziek voelen. Vaak ontbreekt het nationale element volledig. In diverse stukken leidde dat tot het gevaar naar oppervlakkige, bevallige salonmuziek af te glijden.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven