menu

Componisten geboren tussen 1800 en 1899 

Aleksandr Dargomyzjski (1813 – 1869)  

Aleksandr Dargomyzjski was een Russische componist. Hij schreef opera’s, liederen en orkestwerken die een Russisch nationalistisch karakter dragen. Hoewel hij enkele kleine vocale werken componeerde was de muziek voor Dargomyzjski aanvankelijk slechts een liefhebberij, zoals gebruikelijk onder jongeren van zijn stand. Na een studie in de rechtsgeleerdheid trad hij in 1827 in overheidsdienst bij het ministerie van justitie. Dargomyzjski maakte naam als pianovirtuoos en werd in 1833 voorgesteld aan Glinka. Met Glinka speelde Dargomyzjski pianoduo’s, organiseerde hij concerten en analyseerde hij de symfonieën van Beethoven en de ouvertures van Mendelssohn. Dargomyzjski was een bewonderaar van de Franse literatuur en zijn eerste opera Esmeralda was gebaseerd op De Klokkenluider van de Notre Dame van Victor Hugo. In 1843 trok Dargomyzjski zich definitief terug uit de overheidsdienst. Zoals zijn leermeester Glinka ontdekte ook Dargomyzjski pas in het buitenland de goede eigenschappen van zijn eigen cultuur. Na bestudering van het Russische volkslied componeerde hij in 1855 de opera Russalka. Bij zijn overlijden liet Dargomyzjski een onvoltooide opera na: De stenen gast. Wetende dat hij zijn opera niet meer zou kunnen afronden vroeg hij Cui en Rimski-Korsakov het werk te voltooien. De première was in 1872, drie jaar na zijn dood.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven