menu

Nederlandse componisten vanaf 1900 

Ton de Leeuw ( 1926 – 1996)  

Ton de Leeuw was een Nederlands componist en muziekpedagoog. Hij studeerde compositie bij Henk Badings, Louis Toebosch en Everhard van Beijnum. Vanaf 1949 studeerde hij in Parijs bij Olivier Messiaen en Thomas de Hartmann. Vanuit zijn belangstelling voor niet-westerse muziek studeerde hij bovendien etnomusicologie bij Jaap Kunst. Hij werd geïnspireerd door Bartok, Hindemith en Pijper. Hij werkte tot 1959 als muziekregisseur bij de Nederlandse Radio Unie. Daarna was hij verbonden aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, eerst als hoofddocent compositie, hedendaagse muziek en niet-westerse muziek, en vanaf 1984 als artistiek directeur. Bovendien werkte hij als wetenschappelijk hoofdmedewerker bij de vakgroep muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. In 1964 verscheen zijn boek Muziek van de twintigste eeuw. In 1956 kreeg hij de Prix Italia voor zijn radiofonisch oratorium Job en in 1958 de Prix des Jeunesses Musicales voor zijn Strijkkwartet. Voor zijn koorwerk Car nos vignes sont en fleur kreeg hij 1982 de Matthijs Vermeulenprijs. Ook voor zijn Three Shakespeare songs kreeg hij deze prijs, postuum, in 1997. Leerlingen van Ton de Leeuw waren onder anderen Jan Vriend, Daan Manneke, Jos Kunst, Tristan Keuris, Wim de Ruiter, Chiel Meijering, Bernard van Beurden, Margriet Hoenderdos en Guus Jansen.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

Naar boven