menu

Componisten geboren tussen 1800 en 1899 

Charles Ives (1874 – 1954)  

Charles Ives was een Amerikaans componist. Hij wordt algemeen gezien als de eerste Amerikaanse moderne componist van internationale betekenis. Op de Yale-universiteit studeerde hij muziek bij Horatio Parker. Hij verdiende zijn brood met zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Daarnaast bleef hij componist tot hij zijn eerste hartaanval kreeg in 1918. Daarna componeerde hij nauwelijks nog. Zijn muziek bevat veel oorspronkelijke elementen die men eerder bij avantgardecomponisten als Stravinsky of Bartók zou verwachten. Veelal paste Ives vernieuwingen eerder toe dan zij of welke andere componist ook. Bitonaliteit en polyritmiek, citaten uit andere composities, aanhalingen van kerkelijke gezangen kenmerken zijn werken. Tot de liederen en hymnes die regelmatig terugkeren behoort bijvoorbeeld Columbia, the Gem of the Ocean (met name in het slot van de Tweede Symfonie). Tijdens zijn leven werd Ives' muziek hoogst zelden opgevoerd. Pas toen hij de zeventig naderde kwam er meer belangstelling voor zijn werk. De miskende componist werd nu beschouwd als een van de 'Amerikaanse originelen', iemand die op geheel eigen wijze de Amerikaanse geest en Amerikaanse volksmuziek in zijn werk tot uitdrukking deed komen. Sinds de jaren zestig wordt zijn werk regelmatig uitgevoerd, vooral de symfonische werken, de pianosonate Concord en bijvoorbeeld The Unanswered Question.

Wikipedia

Muziekvoorbeelden

naar boven