menu

Classicisme 

De late achttiende eeuw  

Haydn en Mozart zijn de twee belangrijkste componisten van de laat-achttiende eeuw. Samen vertegenwoordigen zij de klassieke periode, zoals Bach en Händel de late barok vertegenwoordigen. Gebruikmakend van de muzikale taal van hun tijd schiepen zij werken van ongeëvenaarde perfectie.

Haydn en Mozart hebben veel meer gemeen dan het tijdvak waarin zij leefden en het muzikale idioom dat zij hanteerden. Zij raakten bevriend, bewonderden elkaars muziek en lieten zich erdoor beïnvloeden. Haydn werd geboren in 1732, Mozart in 1756; Mozart stierf in 1791 op vijfendertigjarige leeftijd, Haydn in 1809, zevenenzeventig jaar oud. De artistieke ontwikkeling van Haydn verliep veel trager dan die van het wonderkind Mozart. Als Haydn op zijn vijfendertigste was gestorven zou hij nu vrijwel vergeten zijn; veel van zijn bekendste werken zijn pas na Mozarts dood tot stand gekomen.

Inhoudsopgave


naar boven